Home Zo života eparchie Prvá sv. spoveď detí v Bratislave

Prvá sv. spoveď detí v Bratislave

by Stano Gabor
0 comment

V sobotu, 1. júna 2019 po prvý krát pristúpilo k svätej spovedi v bratislavskej farnosti Staré Mesto 21 detí. Udialo sa tak v rámci liturgie zmierenia, ktorej predsedal o. Vladimír Skyba, protosynkel našej eparchie.

Po úvodných modlitbách a čítaniach zo Svätého písma, predniesol o. Vladimír homíliu, v ktorej sa zameral na prečítané Podobenstvo o stratenom synovi a deti, ich rodičov a príbuzných uviedol a povzbudil do slávenia sviatosti zmierenia, ktorú následne vysluhovalo šesť kňazov. Liturgický rámec sviatosti zmierenia nebol zvolený náhodne. Ide o veľmi vhodný spôsob, v ktorom vyniká dôležitá skutočnosť. Totiž, tak ako hriech nie je moja súkromná záležitosť, ale týka sa celého spoločenstva Cirkvi, takisto aj zmierenie sa s Bohom má jasný spoločenský rozmer.

Do popredia sa tak dostáva obraz, že v Kristovej Cirkvi sme všetci údmi jedného tela. A ako to pripomína sv. Pavol kresťanom v Korinte: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy.“ (1Kor 12, 26) Radosť zo zmierenia sa s Bohom mala hneď po skončení liturgie zmierenia podobu spoločného agapé na biskupskom úrade, ktoré pripravili rodičia detí. Ani tento rok nechýbala spoločná torta, na ktorej boli fotografie detí vložené do srdca Pána Ježiša.

Na záver dostali deti pamiatkové listy a malé pozornosti. Slávnosť sv. prijímania sa potom konala pri nedeľnej sv. liturgii o10.30, ktorej predsedal o. protosynkel Vladimír Skyba. Táto dvojdňová slávnosť bola vyvrcholením prípravy trvajúcej od októbra minulého roka. Deti sa stretávali v pravidelných intervaloch počas sobotných popoludní v priestoroch eparchiálneho úradu resp. chrámu. Súbežne s týmito stretnutiami detí sa štyri razy uskutočnili aj stretnutia s rodičmi týchto detí. Na záver prípravy deti absolvovali písomný test, ktorý bol bránou k „ústnej skúške“.

Zostáva len zaželať, aby deti zvládali ďalšie životné skúšky. A to v nemalej miere závisí od ďalšieho duchovného vedenia rodičov i podpory a prijatia celého spoločenstva Cirkvi.

Rastislav Čižik, farár

Fotografie zo soboty sú vo Fotogalérii

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava