Home Zo života Cirkvi Prvý týždeň Veľkého pôstu

Prvý týždeň Veľkého pôstu

by Stano Gabor
0 comment

Nedela_orthodoxie-2Liturgický poriadok predpisuje vo Veľkom pôste čítania zo Starého Zákona (tzv. parémie), a to na šiestej hodinke (napoludnie) a na večierni, ku ktorým sú na každý deň dva príslušné prokimeny s veršami zo Svätého písma. Počas prvého týždňa Štyridsiatnice sa na večierni číta príbeh o páde Adama a Evy. V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov.

NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice.

Poznámka. V prvú nedeľu Veľkého pôstu slávime sviatok Víťazstva ortodoxie (teda pravej úcty ikon). Ide o historický sviatok pripomínajúci fakt, keď bolo ikonám – po niekoľkých desaťročiach ich zákazu a ničenia – prinavrátené ich správne liturgické používanie (r. 843). Význam sviatku spočíva v tom, že kladie dôraz na víťazstvo pravej (po grécko orthos) viery, resp. učenia (gr. doxa) nad bludmi.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava