Home Zo života eparchie V Trenčíne sa konal kňazský deň bratislavskej eparchie

V Trenčíne sa konal kňazský deň bratislavskej eparchie

by Stano Gabor
0 comment

 

V pondelok 19. februára 2024 sa v Trenčíne konal jarný kňazský deň bratislavskej eparchie. Stretnutie kňazov a rehoľníkov začalo v miestnom Chráme sv. Cyrila a Metoda modlitbou deviatej hodinky, ktorú viedol vladyka Milan Lach, pomocný biskup eparchie.

V úvode pracovnej časti všetkých prítomných privítal protosynkel o. Vladimír Skyba. Podľa jeho slov býva zvykom, že každoročne sa jarný kňazský deň eparchie koná v kontexte dvoch výročí: výročia zriadenia eparchie (30. január 2008) a Dňa zasväteného života (2. február). Pripomenul aj radostnú udalosť pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ktorou bolo menovanie a biskupská chirotónia metropolitu Jonáša v Prešove, 27. januára t.r. Po vyše roku a pol sa tak prešovská archieparchia, ktorú ako apoštolský administrátor dočasne spravoval náš vladyka Peter Rusnák, dočkala svojho sídelného biskupa a Rada hierarchov svojho predsedu. Ako ďalej protosynkel uviedol, toto stretnutie kňazov a rehoľníkov sa nesie v duchu a na tému synodality, ku ktorej nás vyzýva Svätý Otec František.

Prítomným kňazom a rehoľným sestrám sa následne prihovoril vladyka Peter a vyjadril radosť zo stretnutia, ktoré je príležitosťou na posilnenie bratského spoločenstva medzi kňazmi, na zdieľanie radostí i ťažkostí z osobného i pastoračného života. Vo svojom duchovnom slove zdôraznil Kristovu výzvu z nedeľného evanjelia adresovanú Filipovi: „Poď za mnou (Jn 1,43). Ísť za Ježišom znamená ísť po ceste do Jeruzalema. Keď potom Ježiš na inom mieste predpovedá svoje utrpenie, apoštol Peter ho odhovára. Ježišova reakcia je: Choď mi z cesty… (Mt 16,22), ale doslovný preklad z gréčtiny by znel: Poď za mňa…, čo by sme mohli parafrázovať aj Poď za mnou…

A sv. Peter, ktorý nedokázal ísť po tejto ceste a trikrát zradil svojho majstra, neskôr napísal: Kráčajte v Kristových šľapajach (porov. 1 Pt 2,20). Dajme teda nohu do tej stopy. To je dôležitá úloha pôstneho času: obrátiť sa, nájsť tú cestu, ktorou kráča Ježiš v tvojom živote. To zo srdca želám vám, aby sme našli vo svojom živote to miesto Kristovej prítomnosti, a to je v prvom rade v našom osobnom kríži, skrze ktorý prichádza víťazstvo, vzkriesenie. Nech ako kňazi vydávame svedectvo, že kráčame za Kristom.

V ďalšej časti vladyka Milan podrobnejšie priblížil minuloročné prvé zasadanie synodálneho zhromaždenia v Ríme v októbri 2023, na ktorom reprezentoval Radu hierarchov i Gréckokatolícku cirkev zo Slovenska. Eparchiálni synodálni koordinátori (o. Vladimír Skyba, Stanislav Gábor) následne predstavili Súhrnnú správu, ktorá je ovocím októbrového zasadania a ktorá predstavuje vzťažný bod pre cestu Božieho ľudu v čase medzi dvoma synodálnymi zasadnutiami. Miestne cirkvi sú v tejto fáze vyzvané, aby synodálnym spôsobom uskutočnili ďalšie konzultácie a prispeli k prehĺbeniu niektorých aspektov Súhrnnej správy, počnúc hlavnou otázkou: „Ako byť synodálnou cirkvou v misii?“. Každá miestna cirkev by sa mala zamerať na tie aspekty, o ktorých sa domnieva, že k nim môže prispieť na základe svojich osobitostí a skúseností, má sa podeliť o svoje osvedčené postupy a príklady dobrej praxe, ktoré konkrétne predstavujú výhonky synodality. V kontexte eparchie boli nateraz ako aktuálne aspekty Súhrnnej správy identifikované tieto: tradícia východných cirkví a latinskej cirkvi (kap. 6); zasvätený život, laické združenia a hnutia: charizmatické znamenie (kap. 10); diakoni a kňazi v synodálnej cirkvi (kap. 11); cesta k načúvajúcej a sprevádzajúcej Cirkvi (kap. 16). V najbližších dvoch mesiacoch budú v eparchii prebiehať synodálne konzultácie na rôznych úrovniach.

Kňazský deň vyvrcholil slávením veľkopôstnej večierne s poklonami sv. Efréma Sýrskeho spolu s farským spoločenstvom. Bratské stretnutie kňazov a rehoľníkov eparchie bolo zakončené pri agapé v miestnom pastoračnom centre.

-sg-

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava