Home Zo života Cirkvi Redemptoristi oslávili 100. výročie príchodu na Slovensko

Redemptoristi oslávili 100. výročie príchodu na Slovensko

by Stano Gabor
0 comment

Sviatkovať vyvrcholenie jubilea sme začali už v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli naši otcovia z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR a o. Jozef Kišak CSsR, aby sme v prvom rade poďakovali Bohu za jeho požehnanie.

V sobotu 18. 9. 2021 sme o deviatej hodine pokračovali kolokviom o histórii redemptoristov a ich činnosti za tých sto rokov v Stropkove a na Slovensku. Na začiatku kolokvia sme si pozreli cez projektor video z rozhovorom o. Miroslava Bujdoša CSsR s P. Martinom Mackom CSsR, ktorý rozprával o činnosti redemptoristov na Slovensku pred rokom 1921. Potom pokračovala prednáška o. Atanáza Daniela Mandzáka CSsR, ktorý hovoril o prvom mieste pôsobenia redemptoristov na Slovensku. Prečo Stropkov? V prvom rade preto, lebo to bol chudobný kraj – tak materiálne ako aj duchovne. Zvláštnosťou bolo, že v Stropkove žili v jednom kláštore redemptoristi oboch obradov – aj rímskokatolícki aj gréckokatolícki. Pôsobenie redemptoristov malo aj svoje dôsledky, hlavne posilnenie jednoty s Katolíckou Cirkvou.

Po polhodinovej prestávke prednášku o. Ruslan Pikh CSsR, ktorý je redemptoristom ľvovskej provincie, ale momentálne pôsobí v Belgicku. Témou jeho prednášky bola hlavne spolupráca ľvovskej provincie s provinciou Praha a s viceprovinciou Michalovce. O. Ruslan medzi inými spomenul, že o. M. D. Trčka CSsR bol istý čas členom medzinárodného spoločenstva v Stanislavove na Haliči.

Štvrtým prednášajúcim bol Vdp. Gabriel Brendza, dekan Banská Bystrica – mesto. Predstavil dve osoby, ktoré prispeli k založeniu kláštora v Stropkove, a to osobu vtedajšieho košického biskupa Augustína Fishera Colbrieho a administrátora farnosti v Stropkove P. Františka Insingera. Svoju prednášku doplnil aj osobným svedectvom o redemptoristoch.

O 17.00 sme slávili svätú omšu v kostole Najsvätejšej Trojice v Stropkove, ktorý bol prvým chrámom, kde redemptoristi v Stropkove pôsobili. Hlavným celebrantom bol košický arcibiskup a metropolita Bernard Bober. Na záver svätej omše poukázal na význam tohto jubilea provinciál P. Václav Hypius CSsR, provinciál redemptoristov provincie Bratislava – Praha a predseda KVRPS. Spolu s ním slávili svätú omšu arcibiskup Cyril Vasiľ SJ a biskupi vladyka Milan Chautur CSsR a vladyka Marián Andrej Pacák CSsR spolu s kňazmi oboch obradov. Po svätej omši bol sprievod do chrámu sv. Cyrila a Metoda, kde sme zaspievali časť Akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci.

V nedeľu 19. 9. 2021 sme pokračovali modlitbou molebenu k bl. Metodovi CSsR a archijerejskou sv. liturgiou, ktorej hlavným celebrantom bol vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný torontský eparcha a kazateľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha. Prítomným bol aj bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, reprezentant generálneho riadenia v Ríme P. Pedro Lopez CSsR, varšavský provinciál P. Janusz Sok CSsR, a ľvovský protoihumen o. Andryi Rak CSsR a ďalší hostia zo Slovenska aj zo zahraničia. Na záver svätej liturgie sa prihovoril a poďakoval všetkým michalovský protoihumen o. Metod Marcel Lukačik CSsR.

o. Jozef Troja CSsR

Zdroj: www.redemptoristi.nfo.sk

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava