Napísal 20. septembra 2021

Bratislavská eparchia oslávila v nedeľu eparchiálnu odpustovú slávnosť


Bratislavská eparchia oslávila v nedeľu eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále.

Bratislava 20. septembra (TK KBS) Bratislavská eparchia oslávila v nedeľu eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Počas odpustovej slávnosti boli v strede chrámu vystavené k verejnej úcte aj pravé relikvie svätého Kríža. Sú  vložené v spodnej časti dreveného rámu ručne písanej ikony Ukrižovania Nášho Pána Ježiša Krista. K verejnej úcte býva vystavená každý rok na chrámový sviatok (14. septembra) ako aj počas svätej štyridsiatnice na krížupoklonnú nedeľu.

Vzhľadom na veľký počet farníkov, ktorí navštevujú bohoslužby v katedrále boli slávené dve odpustové sv. liturgie. Prvá v cirkevnoslovanskom jazyku so začiatkom o 9.00 hod. ktorej predsedal protosynkel o. Vladimír Skyba; druhá o 10.30 hod., ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Rastislav Čižik a ktorú spevom umocnil Katedrálny zbor Chrysostomos. Po oboch liturgiách mali veriaci mali možnosť zúčastniť sa na agapé v sále eparchiálneho úradu.

Svätú liturgiu v slovenskom jazyku slúžil farár gréckokatolíckej farnosti Bratislava Staré Mesto Rastislav Čižik. V úvode kázne pripomenul slová Svätého Otca z Prešova o apoštolovi Jánovi pod krížom. Pápež František kládol otázku, čo videl Ján pod krížom. „Čo vidím na kríži, o tom vydávam svedectvo,“ povedal kazateľ. Rastislav Čižik upozornil, že v staroveku prevládal pohľad na Ježiša Krista ako na víťaza. V stredoveku sa presunula pozornosť na Ukrižovaného ako muža bolesti. „V súčasnosti prevláda obraz Učiteľa. Učiteľa, ktorý učí ako vychovávať deti, ako prežívať vzťahy,“ uviedol bratislavský farár, podľa ktorého dlho v dejinách prevládal pohľad na Boha Otca, ako tvrdého sudcu, ktorý trvá na poprave Syna, aby bol odpustený hriech. „To je schéma mnohých náboženstiev, ako si uzmieriť Boha. Ale takéto zmýšľanie nepatrí do kresťanstva. Kríž nie je o hneve, ale o láske. Je to zjavenie Boha a človeka zároveň,“ zdôraznil Rastislav Čižik. Na kríži sa podľa neho završuje Božia milosť k človeku.

Pre spásu človeka je podľa bratislavského gréckokatolíckeho farára rozhodujúci vzťah s Bohom. „Ježiš Kristus mohol zomrieť krutou smrťou, ale pre spojenie s Bohom nezostal mŕtvy,“ upozornil. Preto podľa neho odpustová slávnosť Povýšenia kríža je radostná udalosť. Pripomenul, že základ tohto sviatku je v 4. storočí, keď bol nájdený Kristov kríž a Makarius ho pozdvihol. „Kríž môže byť aj mojim pozdvihnutím do života Trojice. Ako sa nechať dvihnúť Ježišom Kristom? Potrebujem zostúpiť do svojho vnútra. Pomenovať miesta, kde som slabý a zranený. Keď tieto kríže položím pod kríž, stanem sa otvoreným človekom. Ježiš Kristus bol na kríži totálne otvorený človeku. Byť otvorený pre Boha a človeka. Treba sa ponoriť do svojho vnútra, aby som sa mohol otvoriť pre druhého pod dohľadom Boha,“ povedal Rastislav Čižik s tým, že pri pohľade na kríž môžeme povedať, že to dopadlo dobre, lebo nasledovalo vzkriesenie.

Text: Radovan Pavlík

Foto: Lubo Michalko

 

Kategória: Zo života eparchie