Home Zo života eparchie Rozlúčkové posolstvo biskupa Lacha pre eparchiu Parma v USA

Rozlúčkové posolstvo biskupa Lacha pre eparchiu Parma v USA

by Stano Gabor
0 comment

V súvislosti so svojím novým menovaním, ktorým zároveň končí služba eparchiálneho biskupa Eparchie Parma v USA, napísal vladyka Milan Lach posolstvo veriacim a duchovenstvu svojej bývalej eparchie, v ktorom uvádza, že nové poslanie prijíma s radosťou, vďačnosťou a pokorou. Zároveň vyjadruje svoje vďačnosť kňazom, diakonom, rehoľným sestrám a veriacim parmskej eparchie za ich viac ako päťročnú spoluprácu v zápase o dosiahnutie Božieho kráľovstva,

Dodávame, že na čelo eparchie Parma v USA bol vymenovný biskup ruténskej eparchie Passaic v USA , Kurt Burnett, ktorý bude spravovať eparchiu Parma ako apoštolský administrátor sede vacante.

Posolstvo biskupa Lacha uvádzame v plnom znení.

Posolstvo biskupa Milana Lacha pre Eparchiu Parma (USA)

Drahí bratia a sestry,

Dnes 23. januára 2023 ma pápež František vymenoval za pomocného biskupa bratislavskej eparchie na Slovensku. Toto nové poslanie od neho prijímam s radosťou, vďačnosťou a pokorou. Ako hovorí svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom: „Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba.“ (1 Kor 3, 9) Ježiš Kristus nás posiela ako svojich spolupracovníkov do celého sveta, aby sme hlásali radostnú zvesť, že za nás zomrel a bol vzkriesený. Snažil som sa pre vás konať, ako pre Božie pole a Božiu stavbu, najlepšie, ako som mohol. Prosím vás, aby ste vždy ohlasovali Krista svojím životom a aby ste sa usilovali byť svätí.

Ktosi múdry raz povedal, že misia sa začína tam, kde nie sme žiadaní, ale potrební a končí sa vo chvíli, keď sme žiadaní, ale nie potrební. Tak je to aj s mojou službou pre Parmskú eparchiu. Moja misia sa tu skončila a nová sa začína niekde inde. Päť a pol roka vedenia veriacich parmskej eparchie bolo pre mňa peknou duchovnou skúsenosťou, ale nie vždy ľahkou. Som za ňu Bohu vďačný.

Chcem sa poďakovať všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľným sestrám a veriacim parmskej eparchie za vašu spoluprácu v zápase o dosiahnutie Božieho kráľovstva, ktoré je medzi nami. Taktiež chcem vyjadriť svoju vďačnosť zamestnancom biskupského úradu, ktorí so mnou denne spolupracovali. Ak som niekoho urazil, prosím odpustite mne hriešnemu. Všetkým zo srdca odpúšťam. Modlím sa za vás a prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Verne počúvajte biskupa Kurta a vo všetkom ho podporujte. Mám vás rád.

Boh vám žehnaj!

biskup Milan

Farewell Letter

Zdroj: Text a Foto: Eparchia Parma, https://parma.org/

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava