Home Homílie Vladyku S hrdosťou a slávou pozdvihnime Kristov kríž

S hrdosťou a slávou pozdvihnime Kristov kríž

by Stano Gabor
0 comment

vl_Peter_rDrahí bratia a sestry,

či chceme alebo nechceme, či sa nám to páči alebo nepáči, reklamné bilbordy sa stali súčasťou nášho života. Lemujú naše diaľnice a cesty a sú neodmysliteľným koloritom pri vstupe aj do toho najodľahlejšieho provinčného mestečka.

Usmievavé slečny ponúkajú najnovšie výrobky, spokojne vyzerajúci dôchodcovia majú svoju istotu v bezpečných poisťovniach a vždy sviežo naladí a perfektne vyretušovaní politici nám svojimi výzvami – ak ich budeme voliť – zaručujú demokratické a sociálne istoty. My sme však dnes v evanjeliu počuli výzvu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho (Mk 8, 34-35).

Už na prvé počutie vnímame ten rozdiel medzi takouto výzvou a tými draho zaplatenými reklamami s lacným výsledkom. Jej pôvodcom nie je vyškolený profesionál, ktorý vie narábať s ľudským podvedomím. Áno, na jednej strane život, ktorý milujeme, ktorý si chránime, po ktorom túžime a zveľaďujeme ho a na druhej strane smrť, ktorá na nás neustále číha.

Preto Cirkev dnes dvíha Kristov kríž ako odpoveď na smrť. Na tomto kríži bola zničená smrť. Tu sa zastavila ľudská zloba, ľudský egoizmus, pohŕdanie človeka človekom, ktoré vedú k vraždám a genocídam.

Kristova výzva nevyznieva ako reklama. On, ktorý bol bez viny, ktorý sa nedopustil žiadneho zla, bol ako ovca vedená na zabitie, neodpovedal nič, neotvoril ústa (porov. Iz 53,7).
Svätý Peter ho chcel obrániť mečom, ale Ježiš mu povedal: Schovaj ten meč! Či neveríš, že môj Otec, keby ma chcel obrániť, nemohol by mi poslať anjelov? Odlož svoj meč, lebo kto mečom bojuje, mečom zahynie (porov. Mt 26, 52-53).

Ježiš Kristus dovolil, že naša nespravodlivosť, náš hriech, hriech jeho generácie, egoizmus, politika ho zajali a priviedli až na kríž. Ježiš vzal tento egoizmus na svoje telo. A čo sa stalo? Tohto Ježiša, ktorého nezachránila ani rímska spravodlivosť reprezentovaná pilátom, ani židovská nábožnosť, tohto Ježiša Krista vzkriesil na tretí deň Boh a učinil ho Pánom (porov. Sk 2, 32.36).

Toto je láska. A čo myslíme, čo zachráni naše manželstvá a naše vzťahy? Kto nás vyvedie z našich kríz a poblúdení. Spravodlivosť tohto sveta? Alebo azda falošná zbožnosť, ktorá v snahe dodržať zákon nakoniec vedie k pokrytectvu a farizejstvu, a stavia nás do úlohy sudcov?

Viem, voliť si kríž vo svojom živote aj dnes, tak ako v čase Ježiša Krista je pre mnohých úplné šialenstvo a pre niektorých pohoršením. Pilát postavil pred ľud spolu s Ježišom Kristom aj Barabáša, a ľud, ktorý miloval Tóru a zachovával Zákon, žiadal oslobodiť Barabáša, kým pre Krista žiadal smrť.

Pilát reprezentoval právo a Barabáš ľudskú spravodlivosť. A pritom zomrel nevinný človek.
Preto Kristus vo svojom slove dnes hovorí: Vezmi svoj kríž! Čo to znamená? Spravodlivosť toho sveta už pochovala mnohé manželstvá, zničila priateľstvá a postavila ľudí voči sebe. Lebo tento svet nemá moc ako zničiť hriech. Hriech bol zničený iba na kríži Ježiša Krista. Dovoľme dnes skrze toto slovo, aby sa zastavili hriechy tých druhých na našom kríži, ktorý chceme prijať spolu s Kristovým krížom.

Východná cirkev na večierni Povýšenia kríža spieva tento hymnus:

Ó, kríž úctyhodný!
Ty si sláva veriacich a opora trpiacich,
sila apoštolov a ochranca spravodlivých.
Ty si spása všetkých.
Teba už Mojžiš zobrazil,
keď rozpäl svoje ruky
a s tvojom pomocou premohol Amaleka.
Všetko tvorstvo radostne jasá, keď ťa vidí vyvýšený,
lebo tým oslavuje Krista,
ktorý vo svojej nesmiernej dobrote skrze teba zhromaždil všetkých rozptýlených.

Cirkev nás, pozýva, aby sme s hrdosťou a slávou pozdvihli tento kríž, aby svet uvidel, kam až siaha láska Ukrižovaného k ľuďom. Pozýva nás vzdávať vďaky Bohu, pretože zo stromu, ktorý zrodil smrť, opäť sa zrodil život. Z tohto dreva zjavuje Ježiš svoj zvrchovaný majestát, zjavuje, že bol pozdvihnutý do slávy. Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom!
Medzi nami je ten, ktorý nás miloval až do takej miery, že za nás položil život. Ten, ktorý pozýva každého človeka, aby sa k nemu s dôverou priblížil. Aby dovolil Božej láske, aby ho premenila.

vladyka Peter

(Poludňajšie zamyslenie vladyku Petra odznelo na Rádiu Lumen, 14. septembra 2014)

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava