Home Homílie Vladyku Zamyslenie vladyku Petra na Rádiu Lumen

Zamyslenie vladyku Petra na Rádiu Lumen

by Stano Gabor
0 comment

Radio_Lumen_logo

Túžba človeka nazdviazať dialóg a spojenie s Bohom

Zamyslenie Mons. Petra Rusnáka

Milí priatelia a poslucháči,

po páde Adama a Evy narastá v ľudstve situácia hriechu, ktorá spôsobuje, že človek sa čoraz viac stáva bytosťou cudzou Bohu, svojmu stvoriteľovi. Kniha Genezis hovorí: „Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a na nej sa usadili“ (Gn 11, 2)). Toto premiestnenie sa ľudstva z východu naznačuje vzďaľovanie sa človeka od Boha. Východ je totiž v biblickej reči miestom, kde prebýva Boh. Kresťanská spiritualita neskôr nazve Ježiša Krista Slnkom spravodlivosti vychádzajúcim z Východu.

Pisateľ textu Genezis nám hovorí o hriechu takýchto ľudí: „Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba“ (Gn 11, 4a). Tento úmysel vystavať si vežu, ktorou by človek dosiahol Boha, je vrodenou túžbou človeka dosiahnuť spojenie s Bohom vlastnými silami. Keď Boh videl toto dielo ľudského srdca, predovšetkým keď videl nemožnosť takéhoto ľudského úsilia, rozohnal ich. Nerozptýlil ich preto, aby ich potrestal, ale aby ich poučil. Keď ľudské srdce zostane zatvorené, a niet v ňom miesta pre vieru, keď Božia tvár zostáva skrytá pred človekom, potom každý pokus človeka, aby dosiahol nebo sám, bude márny. Budú to len projekty jeho vlastnej zvrátenosti, snaha sublimovať zo zeme rovno do neba vlastnými silami a bez Boha. Preto Boh musí zasiahnuť, aby človeka poučil, zmetie jazyky, rozoženie ľudí, aby prestali stavať mesto, aby videli márnosť týchto svojich projektov.

To, čo sa nám na prvý pohľad môže zdať Božím trestom, výbuchom jeho hnevu, je prejavom jeho múdrosti, milosrdenstva a lásky. Boh nechce, aby bol človek hlúpy, nechce, aby sa odcudzoval a ešte viac, aby sa odcudzoval duchovne. Na druhej strane však Boh chce dôverný a priateľský vzťah s človekom, ale celkom iným spôsobom. Boh napokon vyplní túto ašpiráciu človeka, lebo on sám postaví na zemi vežu, ktorá bude siahať do neba a ňou je kríž. Tam môže človek dosiahnuť Boha, ale nie svojou prirodzenou náboženskosťou, ale vierou. Boh sám postaví most, cez ktorý bude človek viesť dialóg s ním. Pošle svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý nastolí dialóg s Otcom, bez akéhokoľvek podozrenia zo zvrátenosti a jedine v ňom budú všetci ľudia rozptýlení hriechom znova zjednotení. Evanjelista Matúš to potvrdzuje, že Ježiš prišiel zhromaždiť všetky roztratené deti. A preto sa Ježiš modlí: Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si Ty dal mne, aby boli jedno, ako my (Jn 17,11b)

Ježiš je jediný autentický staviteľ veže, ktorá dáva jednotu ľudstvu. Je to jediné miesto, kde môže človek viesť dialóg Bohom bez toho, aby klamal seba samého, bez toho, aby padol do pasce falošného voluntarizmu, že dosiahne všetko vlastnými silami a bez Boha. Je to jediné miesto, kde sa môže klaňať Bohu v duchu a v pravde, a objaviť, že toto je privilegované miesto Božej lásky voči nám. Preto starokresťanský hymnus o oslávenom kríži vyznáva: Ty si oporný stĺp zeme, tvoj vrchol dosahuje nebo a v tvojich otvorených ramenách žiari láska Božia. A preto mierou viery voči Bohu a mierou vernosti voči Cirkvi je miera zvestovania a ohlasovania kríža. Želám všetkým požehnanú nedeľu.

Vysielané na Rádiu Lumen v nedeľu, 21. júna 2015

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava