Home Zo života Cirkvi Sestry baziliánky na formačnom kurze v Rumunsku

Sestry baziliánky na formačnom kurze v Rumunsku

by Stano Gabor
0 comment

V Rumunskom meste Cluj sa v pondelok 6. marca 2023 začal týždňový formačný kurz určený pre provinciálne predstavené a predstavené domov Sestier Rádu sv. Bazila Veľkého. Na kurze sa zúčastňuje vyše štyridsať rehoľných sestier baziliánok z Európy, pod vedením generálnej predstavenej m. Marcely Runcan OSBM, generálnej rady a lektorov. Zo Slovenska sa na kurze zúčastňujú sr. Daniela Štefková a sr. Naukracia Zavacká, sr. Veronika Vislocká, sr. Gorazda Jakubčáková a sr. Sr. Damiana Kuzmová.

V auguste minulého roku (2022) si sestry pripomenuli storočnicu od príchodu prvých sestier baziliánok na Slovensko, do Prešova, kde sa venovali výchove gréckokatolíckej mládeže a viedli dievčenský internát. V roku 1945 začali sestry baziliánky pôsobiť aj na Južnom Zemlíne v Sečovciach. Počas komunizmu nemohli sestry baziliánky verejne pôsobiť a boli vyvezené na Moravu a do Čiech.

V súčasnosti pôsobia sestry bazilánky medzi gréckokatolíkmi na Slovensku v dvoch provinciách: v Provincii Bolestnej Matky Božej so sídlom v Prešove a vo Viceprovincii sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Sečovciach; spolu asi 60 rehoľných sestier. Okrem ich pôsobí na Slovensku aj jedna komunita sestier baziliánok z Ukrajiny. Sestry vedú vlastnú cirkevnú zdravotnícku školu v Prešove a dievčenský internát, venujú sa katechizácii, vyučujú náboženstvo na školách, pomáhajú vo farnostiach výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pracujú na biskupských úradoch.

Informovala: sr. Veronika Vislocká OSBM

Na fotografii: sestry  baziliánky prišiel pozdraviť aj miestny gréckokatolícky biskup eparchie  Cluj-Gherla, vladyka Claudiu-Lucian Pop.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava