Napísal 22. marca 2021

Šiesty týždeň Veľkého pôstu

ikona lazarusPočas tohto týždňa prechádzame od kánonu Lazára, žobráka, s ktorým boháč zle zaobchádzal a nasledujeme Krista na jeho ceste do Betánie, kde vzkriesi Lazara, svojho priateľa, čím prisľubuje vzkriesenie pre všetkých.

V piatok sa končí Štyridsiatnica (Veľký pôst) a začíname Pôst Veľkého a Svätého týždňa. Na večierni čítame príbeh o Jozefovi a jeho bratoch. Jozef je predobrazom Ježiša – Mesiáša, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych.
Nasledujúca sobota je tzv. Lazárova sobota (Sobota svätého a spravodlivého Lazára) a nedeľa je Kvetnou nedeľou (Vstup Ježiša do Jeruzalema).

Kategória: Zo života Cirkvi