Home Východní svätci Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés (Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež)

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés (Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež)

by admin
0 comment

8.4. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Títo apoštoli patrili ku skupine sedemdesiatich Ježišových učeníkov.

Apoštol Herodion bol príbuzným svätého Pavla a jeho a Petrovým spoločníkom na cestách. Peter a Pavol ho ustanovili za biskupa v Patare, kde sa ho pohania a Židia pokúsili ukameňovať resp. prebodnúť nožom. V čase keď Petra ukrižovali, Herodióna sťali.

Apoštola Agaba spomínajú Skutky apoštolov ako proroka z Júdska, ktorý predpovedal Pavlovo uväznenie. Podľa tradície pôsobil vo viacerých krajinách.

Rúfus sa spomína v Pavlovom Liste Rimanom. Podľa Markovho evanjelia bol synom Šimona z Cyrény a biskupom v Tébach.

O Asynkritovi sa tiež píše v Liste Rimanom (Rim 16,14). Bol biskupom v Hyrkanii v Malej Ázii.

Aj svätých Flegonta a Hermésa spomína List Rimanom. Flegont bol biskupom v meste Marathon v Trácii a svätý Hermes bol biskupom v Dalmácii.

(Náš svätý otec Celestín, rímsky pápež)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „nebeský“.

Celestín bol pápežom v rokoch 422 až 432. Úspešne bojoval proti heréze pelagianizmu v Anglicku, keď tam poslal Germana z Auxerre. Proti semipelagianizmu v Gálii zakročil tak, že obhajoval náuku a osobu svätého Augustína. V roku 431 poslal Palládia s úlohou  pokresťančovať do Írska.

V roku 430 zvolal proti Nestorovi rímsky koncil, na všeobecnom koncile v Efeze z roku 431 ho zastupovali traja legáti.

Keď v roku 432 zomrel, pochovali ho na nádvorí Chrámu svätej Priscily. V roku 817 preniesli jeho pozostatky do rímskeho Chrámu svätej Praxedy.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.glaubenszeugen.de, LThK, VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava