Napísal 27. júla 2022

Spomienka na sv. Gorazda

V stredu, 27. júla 2022, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutočnila jubilejná XXX. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave. Hlavným organizátorom podujatia bola Spoločnosť svätého Gorazda.

Podujatie sa začalo sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 17. 00 h, ktorej hlavným slúžiteľom bol protosynkel o. Vladimír Skyba. Po liturgii program pokračoval príhovor predsedu Spoločnosti svätého Gorazda PaedDr. Miroslava Holečka. Tretiu časť programu bude tvorilo pásmo poézie pod názvom Pochvala svätému Gorazdovi.

Kategória: Zo života eparchie