Home Zo života eparchie Stretnutie vladyku s mládežou v Telgárte

Stretnutie vladyku s mládežou v Telgárte

by Stano Gabor
0 comment

Kvetna nedela Telgart 2015 DSC05566Telgárt. Stretnutie bratislavského eparchu Petra Rusnáka s deťmi a mládežou z farností Telgárt a Šumiac sa tohto roku uskutočnilo v horehronskej obci Telgárt na Kvetnú nedeľu 29. marca. Začali sme archijerejskou sv. liturgiou o 10:00 hod. v našom chráme Najsvätejšej Trojice. Počas homílie vladyka poukázal na našu hriešnu schopnosť prenášať naše utrpenie na iných, zatiaľ čo Kristus bol ochotný trpieť namiesto nás.

Po sv. liturgii nasledoval spoločný obed vladyku Petra s aktívnymi mládežníkmi farnosti. Popoludní sme sa stretli v cerkvi na modlitbu molebenu. Jeho súčasťou bol príhovor vladyku Petra na tému: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“, ktoré je mottom tohtoročného 30. svetového dňa mládeže.

Program pokračoval v kultúrnom dome, keďže kvôli nepriaznivému počasiu sa neuskutočnila modlitba akatistu pri lesnej kaplnke. Viac ako 70 mladých plnilo rôzne biblické, logické aj športové úlohy na dvanástich stanovištiach. Po ich vyriešení a vyhodnotení sa mohli občerstviť pri bohatom stole, ktorý nám pripravili naše ochotné gazdiné. Program sme zakončili spoločnou piesňou a ďakovnou modlitbou za spoločne prežitý deň.

Zuzka Sabolová

 

 

Druhé stretnutie s biskupom Rusnákom v rámci kvetného víkendu, určené pre deti banskobystrického protopresbyterátu, sa konalo na Kvetnú nedeľu v horehronskej obci Telgárt. Začalo sa doobeda archijerejskou sv. liturgiou, ktorú vo farskom Chráme Najsvätejšej Trojice slúžil vladyka Peter Rusnák. Zástupcovia mládeže sa potom mali možnosť zúčastniť na obede s eparchom.

Kvôli nepriaznivému počasiu sa poobedňajšie stretnutie nekonalo pri lesnej kaplnke Panny Márie, ale v miestnom chráme. Začalo modlitbou molebenu a pokračovalo katechézou vladyku. Organizátori tiež pripravili pre deti a mládež z Telgártu a Šumiaca rôzne herné aktivity na biblické témy v sále kultúrneho domu. Záver stretnutia patril spoločnému agapé, ktoré pripravili miestne gazdinky.

Informoval: Marián Sabol
Foto: Ilustračná snímka – Interiér chrámu v Telgárte

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava