Home Zo života Cirkvi Svätý Otec kondoloval k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka

Svätý Otec kondoloval k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka

by Stano Gabor
0 comment

Vatikán 8. augusta (RV) Pápež František zaslal kondolenciu košickému arcibiskupovi metropolitovi Mons. Bernardovi Boberovi v súvislosti s úmrtím kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritného predsedu Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy, ktorého titulárnym chrámom bola Bazilika sv. Sabíny. Kondolenčný telegram, ktorý publikovalo Vatikánske tlačové stredisko v pondelok 8. augusta vo večerných hodinách, prinášame v plnom znení. Jeho Excelencii,
najdôstojnejšiemu Mons. Bernardovi Boberovi,
košickému arcibiskupovi

Keď som sa dozvedel správu o úmrtí kardinála Jozefa Tomka, významného syna tamojšej zeme, chcem vyjadriť jeho príbuzným, Vám, kňazskému zboru a všetkým veriacim svoju blízkosť a svoju sústrasť so žiaľom, ktorý zasiahol celé cirkevné spoločenstvo a slovenský národ.

Pri spomienke na tohto váženého a múdreho brata, ktorý s oporou v hlbokej viere a s prezieravým pohľadom slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a Cirkvi, myslím s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci Svätej stolice, ako usilovný a rozvážny spolupracovník mojich predchodcov.

Myslím tiež na jeho ducha modlitby, ktorý ho viedol aj v pokročilom veku k vytrvalému odriekaniu večernej modlitby ruženca na Námestí sv. Petra, čím dával pútnikom i turistom pekné a verejné svedectvo lásky k Panne Márii.

Prosím Pána, aby prijal tohto svojho verného služobníka do nebeského Jeruzalema, a zo srdca udeľujem svoje požehnanie všetkým, ktorí plačú nad jeho odchodom, s vďačnosťou voči Milosrdným sestrám sv. Vincenta de Paul – satmárkam, ktoré ho opatrovali so všetkou starostlivosťou.

Pápež František

Preložila: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava