Home Zo života eparchie Vladyka Peter: Zomrel môj svätiteľ

Vladyka Peter: Zomrel môj svätiteľ

by Stano Gabor
0 comment

ZOMREL MÔJ SVÄTITEĽ

(kondolencia vladyku Petra Rusnáka k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka)

Dnes nás opustil veľký človek – kardinál Jozef Tomko. Jeho dlhoročná služba Bohu a Cirkvi si zaslúži veľký obdiv a každý z nás gréckokatolíkov na Slovensku sme sa mohli vždy tešiť a hrdiť akú veľkú osobnosť máme v Ríme. Dnes všemohúci Boh pozval kardinála Jozefa Tomka, aby sa pripojil k zástupu verných, ktorí slávia večnú Eucharistiu a vzdávajú vďaky Bohu v nebeskom kráľovstve.

Spomínam si na naše prvé stretnutie vo februári 1990, kedy po páde totality prišiel posilniť aj našu Gréckokatolícku cirkev do Prešova, kde z jeho rúk prijal biskupskú vysviacku biskup Ján Hirka. Nuž a pre mňa osobne je nezabudnuteľný moment mojej biskupskej vysviacky v roku 2008, kedy kľačiac pre oltárom v Prešove v mestskej hale boli to práve kardinálove ruky, skrze ktoré som prijal dar biskupskej služby. S vďačnosťou a láskou stále nosím biskupský prsteň, ktorý mi vtedy daroval.

Dnes chcem preto ďakovať v modlitbe za váš život, za všetky vaše slová, ktorými ste povzbudzovali Cirkev na Slovensku v neľahkých časoch, za vašu obetu a námahu a dlhoročnú službu, ktorou ste zviditeľnili Slovensko na celom svete. Nech vás vzkriesený Kristus prijme do svojej slávy vo svojom kráľovstve.

Blažený pokoj, večná pamiatka!

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava