Home Zo života eparchie Svetlý týždeň – Bohoslužobný program v katedrále

Svetlý týždeň – Bohoslužobný program v katedrále

by Stano Gabor
0 comment

Stichira, hl. 8: Dnes narieka Predpeklie: „Prečo som prijal narodeného z Márie. Zaútočil na mňa a rozvrátil moju ríšu. Rozbil moje medené brány. Ako Boh vzkriesil pradávnych väzňov.“ Sláva tvojmu krížu, Kriste, i tvojmu vzkrieseniu.

Stichira, hl. 8: Dnes plače vládca pekiel: „Už je koniec mojej moci! Pastier sa dal ukrižovať, aby vzkriesil Adama. Strácam všetkých, ktorým som kraľoval. Donútil ma prepustiť tých, ktorých som pohltil.“ Ukrižovaný hroby otvoril a zosnulým vystúpiť dovolil. Bezmocná je vláda smrti. Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu vzkrieseniu.

Svetlý týždeň je týždňom radosti, pretože Kristus zničil kráľovstvo smrti a moc hriechu a založil Božie kráľovstvo. Smrť už viac nebude panovať na ľudským životom, nebo bolo znovu otvorené pre všetkých. Túto skutočnosť navonok symbolizujú otvorené kráľovské a diakonské dvere na ikonostase, ktoré sa nezatvárajú počas Svetlého týždňa (zatvárajú sa až na Svetlú sobotou po liturgii).

Celé ľudstvo a celý vesmír boli obnovené mocou Ducha. Podľa dávnej tradície, novopokrstení, ktorí vstúpili do nového života v nádeji vzkriesenia, nosili svoje biele krstné rúcha počas celého tohto týždňa. Počas Svetlého týždňa sa nespievajú spevy za zomrelých, pretože Kristus zničil moc smrti (Namiesto Vičnaja pamjať sa spieva Christos voskrese; podobne namiesto Mnohaja ľita sa spieva Christos voskrese).

Počas Svetlého týždňa sa každý deň berie jeden hlas po poradí (pondelok – 2. hlas, utorok – 3. hlas, etc.), pričom siedmy hlas sa vynecháva. Na liturgii má každý deň svoj prokimen a Aleluja. Počas tohto týždňa udeľuje kňaz všetky žehnania s krížom; tento týždeň je voľnica (v piatok nie je zdržanlivosť od mäsa). Až do sviatku Nanebovstúpenia Pána sa používa svetlá liturgická farba.

 

Bohoslužobný program v katedrále

Svetlý Pondelok, 10. apríla 2023

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie, sprievod
11:00 Sv. liturgia (slovenská) myrovanie, sprievod
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň

Svetlý Utorok, 11. apríla 2023

6:30 Utiereň, 7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia, následne: večiereň (slovenská)

Svetlá Streda, 12. apríla 2023

6:30 Utiereň, 7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia, následne: večiereň (cirkevnoslovanská)

Svetlý Štvrtok, 13. apríla 2023

6:30 Utiereň, 7:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia, následne: večiereň (slovenská)

Svetlý Piatok, 14. apríla 2023

6:30 Utiereň, 7:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia, následne: večiereň (cirkevnoslovanská)

Svetlá Sobota, 15. apríla 2023

7:30 Utiereň, 8:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
17:00 Sv. liturgia, následne: večiereň (slovenská)

NEDEĽA ANTIPASCHY – o Tomášovi, 16. apríla 2023

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 Sv. liturgia (slovenská)
12:00 Sv. liturgia (slovenská)
17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava