Home Zo života eparchie Vladyka Milan Lach na Veľky piatok: Kontemplujme moment Božej lásky a Božieho milosrdenstva

Vladyka Milan Lach na Veľky piatok: Kontemplujme moment Božej lásky a Božieho milosrdenstva

by Stano Gabor
0 comment

 

Na Veľký piatok 7. apríla 2023 v Katedrále povýšenia svätého Kríža v Bratislave predsedal vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup bratislavskej eparchie obradom veľkopiatkovej večierne spojenej so sprievodom okolo chrámu a uložením plaštenice.

Poobedňajšie slávenie sa začalo modlitbou deviatej kráľovskej hodinky, po ktorej nasledovala samotná večiereň. V katedrále sa zhromaždil veľký zástup veriacich, ktorí si následne uctili plaštenicu.

V závere liturgického slávenia sa veriacim prihovoril vladyka Milan a poukázal na moment, zachytený v evanjeliách, ktorý sa stal tesne pred tým, než bol Pán Ježiš uložený do hrobu: na prebodnutie jeho boku. Ako vladyka pripomenul, kniha Deuteronómium Židom prikazovala, že odsúdenec nesmel byť cez noc zavesený na dreve. Okrem toho Židia začínali sláviť sviatky Paschy, v ktorej nemalo byť nič nečisté, nič, čo by ich pohoršovalo.

Navyše, ako ukazuje evanjelista Ján, keď Židia videli, čo sa pri Ježišovej smrti dialo, bolo im to nepohodlné a takpovediac potrebovali „vyčistiť terén“, odstrániť dôkazy. To bola jedna skupina ľudí, ktorí boli pri kríži, pri Kristovi, ktorý už bol mŕtvy.

Bola tam aj druhá skupina ľudí, ktorí si len robili svoju prácu: vojaci. Tí mali ukrižovaným polámať kosti. Ale keď zistili, že Ježiš je už mŕtvy, jeden z vojakov zobral kópiu a prebodol Ježišovi bok, zasadil mu tzv. „ranu istoty“. A z boku vyšla krv a voda.

Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že prebodnutie Ježišovho boku bol moment, kedy sa otvorilo nebo pre nás všetkých. Vtedy Božia láska a Božie milosrdenstvo naširoko otvorilo nebo, pretože v tomto momente vrcholu, keď človek zabíja svojho Boha, keď takpovediac sa už vyššie ani nemohlo ísť, práve v tomto kulminačnom bode Boh so svojím milosrdenstvom, so svojou láskou začína svoje dielo. Stojíme tu dnes pred tým tajomstvom, keď Pán Ježiš je už uložený v hrobe, aby sme mohli kontemplovať práve tento moment Božej lásky a Božieho milosrdenstva.

Pri kríži však bola ešte tretia skupina ľudí: bola tam Mária, jeho matka, Mária Magdaléna, a bol tam aj Ján evanjelista, jediný svedok, ktorý ostal pod krížom a ten hovorí tieto slová: „A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili.“ (Jn 19,35). A neskôr v 20. kapitole sv. Ján hovorí: „toto je napísané, aby ste uverili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn“ (Jn 20, 31).

Ako vladyka zdôraznil, toto je pozvanie pre nás dnes, pre každého z nás, pozvanie k aktu viery, aby sme uverili, že Ježiš je Boží Syn, aby sme uverili, že Ježiš nám môže dať nový život. „Otvorme naširoko svoje srdcia pre Ježiša, dovoľme mu, nech On vezme náš život do svojich rúk, naše starosti, naše plány, dajme mu v našom živote priestor, aby mohol robiť zázraky, aby nám mohol – keď prídeme po troch dňoch k veľkonočnému ránu, k prázdnemu hrobu – mohol darovať nový život.

Foto: Lubo Michalko

Fotografie sú vo fotogalérii

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava