Napísal 6. januára 2020

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále

V predvečer sviatku Osvietenia predsedal vladyka Peter v katedrále liturgickému sláveniu, ktoré začalo Veľkou večierňou a pokračovalo veľkým Jordánskym svätením vody a Veľkým povečerím s lítiou.

Obrad svätenia vody je jedinečným obradom, ktorý sa vykonáva len raz do roka, práve na sviatok Bohozjavenia. Súčasťou obradu je obsiahla modlitba a prosby o zostúpenie Svätého Ducha na túto vodu, aby sa stala „vodou Jordánu“. Počas modltiby biskup posviaca vodu troma obradmi: ponorením trojsvietnika, dýchnutí a ponorením ruky. Obrad je zakončený trojitým spevom tropára a ponorením kríža, ktorý symbolizuje vstup Ježiša Krista do rieky Jordán a jeho pokrstenie Jánom Predchodcom.

V deň sviatku, 6. januára vladyka predseda archijerejskej liturgii v cirkevnej slovančine, ktorú v priamom prenose vysielalo Rádio Regina. Liturgiu sv. Bazila Veľkého, trvajúcu hodinu a pol,  svojím spevom sprevádzal zbor Kyrillomethodeon pod vedeím Ladislava Sabolčáka.

Vo svojej homílii vladyka poukázal na ontologickú nahotu človeka, spôsobenú hriechom. Vychádzajúc zo sláveného sviatku zdôraznil, že Boh sa „obnažil“, aby sme si my obliekli Ježiša Krista, ako spievame v tento deň na liturgii: Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.

 

Kategória: Zo života eparchie