Napísal 9. januára 2019

Sviatky Bohozjavenia v Bratislave

Príprava na tohtoročné sviatky Bohozjavenia v bratislavskej katedrále začala liturgicky predprazdenstvom a kráľovskými hodinkami, slávenými v piatok 4. januára, ktoré boli z pastoračných dôvodov rozdelené na dve slávenia: ráno (prvá a tretia) a večer (šiesta a deviata).

V predvečer sviatku vladyka Peter (Rusnák) predsedal Veľkej večierni, po ktorej nasledovalo Jordánske svätenie vody. Toto unikátne svätenie je nádhernou ukážkou hlbokej duchovnosti východnej cirkvi, čo vyjadrujú modlitby posviacky. Liturgické zhromaždenie ďalej pokračovalo v modlitbách a spevoch, a to veľkým povečerím, ktoré je spojené s lítiou.

Sviatočný deň Bohzjavenia (6. január), ktorý pripadol na nedeľu, bol tohto roku obohatený tým, že z bratislavskej katedrály bola v priamom prenose vysielaná slávnostná liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgii slávenej v cirkevnej slovančine predsedal vladyka Peter a spevom je sprevádzal zbor Kyrillomethodeon pod vedením dirigenta Ladislava Sabolčáka.

Vo svojej homílii vladyka poukázal na obsah sviatku Bohozjavenia, cez ktorý nám Boh akoby odhaľoval (re-velatio) svoj svet, svoje zmýšľanie, svoje myšlienky, svoju spravodlivosť… Práve to nám ukazuje Ježiš, keď sa – On sám bezhriešny – postaví do zástupu medzi hriešnikov. To je spravodlivosť kríža. Toto Božie zmýšľanie sa naplno ukázalo na Golgote, na ktorej niektorí uznali Ježiša za Spasiteľa, iní sa zasa len prizerali, akoby to bolo nejaké divadlo, ako nám to predstavuje evanjelista Lukáš. Vladyka prítomných vyzval, aby prijali tento postoj Ježiša Krista, a aby sa vo svojom živote – v práci, v rodinách, v spoločnosti – uznali za hriešnikov, čo však nie je také ľahké.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie