Napísal 24. apríla 2022

Tomášova nedeľa

icon-sunday_thomasNedeľa svätého apoštola Tomáša, teda nedeľa Antipaschy

Tropár, hlas 7.

Hoci bol hrob zapečatený, zažiaril si z neho Kriste, Bože, lebo ty si život. A hoci dvere boli zatvorené, prišiel si k učeníkom. Ty si vzkriesenie všetkých. Skrze apoštolov si v nás obnovil ducha pravého vo svojom veľkej milosti.

Kondák, hlas 8.

Zvedavou pravicou, Kriste Bože, skúmal Tomáš tvoj životodárny bok. Keď si však vošiel cez zatvorené dvere, s ostatnými apoštolmi volal: „Pán môj a Boh môj!“

Kategória: sviatky, Zo života Cirkvi