Napísal 3. marca 2021

Tretí týždeň Veľkého pôstu

 

Počas tohto týždňa sa číta príbeh o potope a o tom, ako sa Noe zachránil v arche. Je to predobraz nášho krstu, ktorým sme boli zachránení od hriechu skrze vodu – znak smrti hriechu, aby sme žili v Bohu.

V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov.

Tretia pôstna sobota je zároveň tretia zádušná.

Tretia pôstna nedeľa je Krížupoklonná – vystavuje sa úctyhodný kríž k úcte veriacim.

Kategória: sviatky, Zo života Cirkvi