Napísal 1. mája 2022

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

icon myronosici zenyTropár, 2. hlas

Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, žiarou svojho božstva premohol si peklo. Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia, Všetky nebeské mocnosti volali: „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.

Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, ale na tretí deň vstal si, Pane, a daroval si svetu veľké milosrdenstvo.

Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, ktoré prišli s voňavkami: „Vonné masti patria zosnulým, ale Kristus je nesmrteľný“. Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych a daroval svetu veľké milosrdenstvo”.

Kondák, 2. hlas

Kriste Bože, prikázal si ženám, čo prišli s myrhou, aby sa radovali. Svojím vzkriesením si utíšil plač pramatky Evy, apoštolom si rozkázal, aby hlásali: „Spasiteľ skutočne vstal z hrobu.“

Kondák, 8. hlas

Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal si ako víťaz Kriste Bože. Pozdravil si ženy: Pokoj vám!“ Apoštolom si mier daroval a mŕtvym vzkriesenie.

Kategória: sviatky, Zo života Cirkvi