Home sviatky Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

Tretia nedeľa po Pasche – Nedeľa myronosičiek

by Stano Gabor
0 comment

icon myronosici zenyTropár, 2. hlas

Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, žiarou svojho božstva premohol si peklo. Zosnulých si vyviedol z hlbín podsvetia, Všetky nebeské mocnosti volali: „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože náš.

Ctihodný Jozef sňal z Kríža tvoje prečisté Telo. Ovinul ho čistým plátnom, natrel voňavými masťami a uložil do nového hrobu, ale na tretí deň vstal si, Pane, a daroval si svetu veľké milosrdenstvo.

Anjel pri hrobe povedal svätým ženám, ktoré prišli s voňavkami: „Vonné masti patria zosnulým, ale Kristus je nesmrteľný“. Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych a daroval svetu veľké milosrdenstvo”.

Kondák, 2. hlas

Kriste Bože, prikázal si ženám, čo prišli s myrhou, aby sa radovali. Svojím vzkriesením si utíšil plač pramatky Evy, apoštolom si rozkázal, aby hlásali: „Spasiteľ skutočne vstal z hrobu.“

Kondák, 8. hlas

Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal si ako víťaz Kriste Bože. Pozdravil si ženy: Pokoj vám!“ Apoštolom si mier daroval a mŕtvym vzkriesenie.

Na tretiu nedeľu po Pasche si pripomíname odvážne ženy, ktoré boli pri Kristovej smrti (porov. Mk 15, 40) a ako prvé prijali radostnú správu o jeho zmŕtvychvstaní.

„Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal.“ (Mt 28, 5-6)

Počas Ježišovho putovania po Galilei mnohé ženy opustili svoje domovy, aby ho nasledovali a posluhovali mu. Niektoré z týchto žien šli k Ježišovmu hrobu po jeho ukrižovaní a priniesli myrhu na pomazanie jeho tela, a preto sa pripomínajú ako ženy nosiace myrhu (myronosičky). Ako myronosičky sa v Písme spomínajú Mária Magdaléna, Mária Jakubova, Jana a Salome (porov. Mk 16,1; Lk 24, 10). Mená ostatných myronisičiek nie sú známe.

Ikona Nedele myronosičiek zobrazuje ženy, ktoré prišli pomazať Kristovo telo, ako stoja pri hrobe. Anjel sedí na odvalenom kameni, ktorý uzatváral hrob a ukazuje na miesto uloženia Ježišovho tela a na plátno, ktorým bolo ovinuté, čo naznačuje Kristovo zmŕtvychvstanie.

Tieto ženy si uctievame v túto nedeľu. Počas celého paschálneho obdobia až do dňa pred sviatkom Nanebovstúpenia sa bohoslužby začínajú spevom tropára Paschy: „Kristus slávne vstal z mŕtvych…“.

(Zdroj: Parma Eparchy’s Weekly Newsletter)

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava