Napísal 17. mája 2019

Úmrtie: o. Pavel Dancák (1936 – 2019)

katedrala1S nádejou na večný život Vám oznamujeme, že v 83. roku života a 62. roku kňazstva, v deň Polovice Päťdesiatnice  – 15. mája 2019 – od nás odišiel do domu Otca gréckokatolícky kňaz o. Mgr. Pavel Dancák, protojerej s právom nosiť zlatý kríž a s právom nosiť nábederník, titulárny arcidekan.

Narodil sa vo Varhaňovciach pri Prešove r . 1936. Za kňaza bol ordinovaný v r. 1957 v Prešove.

Počas svojho pastoračného účinkovania pôsobil vo viacerých farnostiach: Nový Ruskov (1968-1988),  excurrendo spravoval aj Cejkov a Vojčice. V rokoch 1988-1990 bol riaditeľov biskupského úradu v Prešove. Následne opäť pôsobil v Novom Ruskove (1990 – 2003). Jeseň svojho života trávil v Prešove a v Okružnej a venoval sa službe spovedania. V roku 1988 mu bol udelený titul titulárny arcidekan, od r. 2013 mal právo nosiť zlatý kríž a v r. 2017 bol menovaný za protojereja.

Pohrebné obrady zo zádušnou sv. liturgiou budú v utorok 21.05.2019 o 14.00 hod v Katedrálnom chráme sv. Jana Krstiteľa v Prešove. Po obrade bude zosnulý uložený do hrobu v Prešove na mestskom cintoríne.

Večná mu pamiatka! – Christos voskrese!

synovia Miroslav a Pavol s rodinami

PartePavel_Final

Kategória: Zo života Cirkvi