Napísal 14. mája 2019

Odpustová slávnosť v Brezne

Vyznavača pravej viery oslávme!

Štvrtú nedeľu po Pasche – o Porazenom – 12. mája t.r. slávili v gréckokatolíckej farnosti Brezno odpustovú slávnosť, pri ktorej si uctili veľkňaza bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, patróna farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala veľká večiereň s požehnaním ltijných darov. Pred svätou liturgiou bol slávený moleben k bl. Vasiľovi. Svätej liturgii predsedal o. Peter Sabol kancelár a tajomník eparchialného úradu. Spolu s o. Petrom koncelebrovali vdp. o. Lukáš Tkáč, farár z farnosti Bacúch a domáci kňaz o. Ján Kovaľ. Na odpustovej slávnosti sa zišli aj veriaci z okolitých farností dekanátu.

Otec Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia o porazenom. V úvode nás o. Peter vyzval, aby sme dobre počúvali a boli vnímaví na Božie slovo. Dôraz položil na otázku, ktorá zaznela v dnešnom evanjeliu: „Chceš ozdravieť?“ A Boh na túto otázku čaká odpoveď.

Odpoveď chorého z evanjelia bola: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda.“ Jednoducho by sme to interpretovali: „Je to nemožné.“ Je potrebné zareagovať s pokorou a vierou. A Boh čaká, kedy uznám, že je pre mňa nemožné zbaviť sa svojho egoizmu, závisti, klamstva, pýchy, vášní…, lebo tým si pripravím srdce na prijatie radostnej zvesti. A tá radostná zvesť spočíva v tom, že Bohu je všetko možné. Kazateľ zdôraznil, že: „Tebe je všetko možné, až budeš mať vieru.“

Na záver Eucharistie sa konalo tradičné myrovanie (pomazanie olejom) a poďakovanie hlavnému slúžiteľovi a kazateľovi, ktoré za farníkov vyjadrila pani Mária Dologová. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným slávnostným obedom veriacich. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote farského spoločenstva.

Text: Ján Kovaľ, farár Brezno
Foto: Daniel Kupec

Fotografie sú vo Fotogalérii

Kategória: Zo života eparchie