Napísal 5. mája 2020

Usmernenie vladyku Petra k verejným bohoslužbám od 6. mája

Usmernenie bratislavského eparchu, vladyku Petra k obnoveniu slávenia verejných bohoslužieb

Publikujeme v plnom znení Usmernenie bratislavského eparchu vladyku Petra Rusnáka k obnoveniu verejných bohoslužieb, ktoré vydal v utorok, 5. mája 2020

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Drahí bratia kňazi,

dňom 6. mája 2020 sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb v našich chrámoch a verejných kaplnkách. Pre všetkých nás je veľmi dôležité, aby sme si prečítali podrobnejšie usmernenie Úradu verejného zdravotníctva, ktoré podľa slov hlavného hygienika SR bude zverejnené v utorok, alebo v stredu ráno.

Pre vašu lepšiu informovanosť na základe Sekretariátu KBS dávam k tomuto obnoveniu slávenia bohoslužieb predbežné pokyny:

– až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Preto je dôležité informovať veriacich, že účasť od zajtra 6. mája je možná, avšak dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov.

– účasť na bohoslužbách nie je obmedzená vekom, ale vzhľadom k tomu, že ochorenie COVID 19 je väčším zdravotným rizikom pre starších ľudí, nech svoju účasť na bohoslužbách dostatočne zvážia. Odporúčam vám, aby ste vo svojich farnostiach, ak je to možné slávili jednu sv. liturgiu pre seniorov. Samozrejme, že ich prítomnosť aj na inej ako „seniorskej“ sv. liturgii nemôže byť obmedzená.

– účasť na bohoslužbách je limitovaná počtom a veľkosťou chrámu, preto je dôležité, aby miesta v laviciach boli riadne označené pri zachovaní predpísanej vzdialenosti (1,5 – 2 m) a podobne aby boli označené aj miesta na státie. Tí, ktorí z kapacitných dôvodov už nemôžu vstúpiť do chrámu, ak to priestor pred chrámom dovoľuje môžu ho pri zachovaní rozostupov využiť, preto treba pamätať na vonkajšie ozvučenie.

– je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie chrámu. Pravidelne treba dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Kde sú v chrámoch sväteničky nech aj naďalej sú bez svätenej vody a v laviciach nech nie sú spoločné liturgické texty, alebo knižky.

– pri vchode do chrámu nech je dezinfekcia na ruky, aby si ich veriaci pri vstupe mohli dezinfikovať.

– sväté prijímanie nech sa podáva nasledovným spôsobom:
a) kňaz podá suchú premenenú čiastočku na ruku.
b) kňaz nech si pri proskomídii pripraví vhodné veľké častice, ktoré pri prijímaní po výzve „S božou bázňou a vierou pristúpte.“ a po príchode pred ikonostas na obvykle miesto veriaci dôstojným spôsobom môže pohodlne uchopiť do ruky z diskosa, alebo obetnej misy a namáčať v krvi, ktorú kňaz drží v kalichu a dôstojne príjme.

– v rade na sväté prijímanie nech veriaci takisto zachovávajú predpísané odstupy.

– kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu rukou, nech na to upozorní
kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

– veriaci pri bohoslužbách musia mať rúška na tvári

– treba upozorniť veriacich, aby v chráme nebozkávali a nedotýkali sa vystavených ikon.

– ak to okolnosti dovoľujú a vyžadujú, je možne vo farnosti v nedeľu a vo sviatok sláviť viac svätých liturgii, k tomu udeľujem počas celého obmedzenia zhromažďovania v čase epidémie každému kňazovi našej eparchie povolenie k binácii.

V Bratislave, 5. mája 2020

vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Kategória: Zo života Cirkvi