Napísal 6. mája 2020

Vladyka Peter o svojich dojmoch po obnovení verejných bohoslužieb

Vladyka Peter hovorí o svojich dojmoch po obnovení verejných bohoslužieb

V stredu 6. mája v deň, keď boli obnovené verejné bohoslužby, hoci s obmedzeniami, vladyka Peter slávil poobede o 17.00 h. archijerejskú liturgiu v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža v Bratislave. V tento deň zároveň pripadá v našom obrade sviatok Prepolovénija / Polovica Päťdesiatnice.

Pri litugii boli dodržané opatrenia predpísané hlavným hygienikom, ako napr.: veriaci mali na tvári rúška, pri vchode bol k dispozícii dezinfekčný prostriedok, boli vyznačené miesta pre veriacich, atď.

Na margo dnešného dňa vladyka Peter uviedol: „Prvá vec, čo sa mi stala, že keď som otvoril kráľovské sväté dvere a videl som ľudí v laviciach, tak úplne automaticky sa mi roztiahli ústa do úsmevu a mal som také dojemné, akési pálenie v očiach. Celý ten čas, čo sme boli sami, mysleli sme na seba, uisťovali sme sa o svojich modlitbách, a predsa, osobná prítomnosť sa nijakým spôsobom nedá nahradiť.

Ja dúfam, že tá osobná prítomnosť Ježiša Krista v našich srdciach, dušiach, v našom spoločenstve, bude vždy viac a viac hmatateľná alebo viditeľná, a že tú skúsenosť, ktorou, sme si   dal by Boh prešli – aj toho obmedzenia účasti v chráme, že si to ponecháme ako takú výstrahu:  Nenechajme si zo srdca vziať to, čo je nám najvzácnejšie: to je večný život, to je láska Kristova, odpustenie a milosrdenstvo, a aby sme aj my mohli toto odovzdávať.

Dnešný deň naša Cirkev Východná slávi tzv. Polovicu tohto Paschálneho sviatku. A viete ako niekedy ľudia povedia – Ešte som stihol koniec!  alebo  Ešte som prišiel na druhý polčas! Tak ako to my spievame aj v tom slove Jána Zlatoústeho ráno na utierni Paschy, tak tam sv. Ján Zlatoústy povzbudzuje každého jedného: Neboj sa!  Ak si prišiel o šiestej, o deviatej o jedenástej alebo až večer o piatej alebo až na druhý polčas, Boh má pre teba odmenu, Boh na teba čaká, Boh ti chce dať svoj dar večného života.

Takže toto boli také, povedal by som, úvodné myšlienky dnešného dňa a ja dúfam, že aj tá účasť ľudí bude stále väčšia a väčšia.“

Kategória: Zo života eparchie