Napísal 24. novembra 2019

Uvedenie knihy Pokojní v nepokoji (Light in darkness)

V rámci týždňa Pomoci prenasledovaným kresťanom sa v sobotu 23. novembra t.r. konalo uvedenie knihy Pokojní v nepokoji (Light in darkness). Podujatie začalo príhovorom autora, fotografa Timoteja Križku, ktorý v krátkosti uviedol svoje dielo mapujúce osudy dvadsiatich piatich osôb, ktorí boli prenasledovaní a väznení počas komunizmu.

Následne sa prítomným prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorý knihu požehnal. Sekretár východnej kongregácie sa prihovoril aj v homílii a zamýšľal sa nad témou Božej a ľudskej tváre.

Slávnostnej archijerejskej liturgii v cirkevno-slovanskom jazyku, ktorú spevom sprevádzal katedrálny zbor Kyrillomethodeon, predsedal vladyka Peter Rusnák. Liturgiu spoluslávili viacerí kňazi a tiež vladyka Kiro Stojanov, biskup Eparchie Nanebovzatej Panny Márie Strumica-Skopje zo Severného Macedónska.

Po záverečnom mnoholitstviji nasledovalo bratské agapé v sále Eparchiálneho úradu a beseda s autorom knihy.

PROJEKT POKOJNÍ V NEPOKOJI

Fotograf Timotej Križka niekoľko rokov navštevoval ženy aj mužov, väzňov svedomia, ktorí na sklonku svojho života hovorili o rokoch vo väzení počas komunizmu. (Boli medzi nimi aj gréckokatolícki kňazi Mons. Jozef Tóth, Michal Vasiľ, Jozef Mašlej a biskup Ján Eugen Kočiš.) Za to, že sa stretávali, študovali alebo len jednoducho žili podľa svojho presvedčenia. Z návštev vznikli fotografické portréty a rozhovory o utrpení, svetle, pokoji, svedomí a nekonečnej slobode. Dnes z týchto dvadsiatich piatich svedkov žijú len niektorí – o to vzácnejšie sú teraz, v tridsiate výročie našej slobody, príbehy ich tvárí a životov.​

Súčasťou projektu je kniha fotografií a svedectiev a inštalácia v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave počas novembra a decembra 2019, aj facebooková stránka.

Prostredníctvom intímneho zážitku s knihou v rukách vám chceme sprostredkovať hĺbku svedectva boja za slobodu, nádej a možnú cestu z neslobody. Títo svedkovia, ich tváre a príbehy nám ukazujú, že medzi vonkajšou neslobodou a vnútorným postojom existuje priestor úplnej slobody duše. Hovoria o tom, že vnútro človeka formuje jeho zovňajšok a že aj v nepokoji možno nájsť hlboký pokoj.

​Kniha fotografií a životných svedectiev Pokojní v nepokoji vyšla v novembri tohto roku. Viac o tejto publikácii na: www.pokojnivnepokoji.sk  .

-sg-

 

Kategória: Zo života eparchie