Home Zo života eparchie V nedeľu prvýkrát slávime sviatok Klokočovskej Bohorodičky

V nedeľu prvýkrát slávime sviatok Klokočovskej Bohorodičky

by Stano Gabor
0 comment

V nedeľu, 3. októbra 2021 sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku môže prvýkrát sláviť nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína.

Sviatok bol ustanovený Dekrétom Kongregácie pre východné cirkvi vydaného vo Vatikáne, dňa 21. novembra 2020, na sviatok Vovedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu.

Ako sa v dekréte uvádza,  „východní kresťania sa v každej dobe vyznačovali osobitnou úctou k Presvätej Bohorodičke, o čom vydávajú jasné svedectvo jej ikony, z ktorých mnohé sú považované za divotvorné.“

Na základe žiadosti metropolitu Prešovskej metropolie sui iuris arcibiskupa Jána Babjaka SJ a Rady Hierarchov, ktorú vedie, bol pri príležitosti tristopäťdesiateho výročia zázračného slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, do liturgického kalendára našej miestnej Cirkvi zaradený sviatok tejto ikony.

„Kongregácia pre východné cirkvi, na základe právomocí, ktoré jej  udelil Najvyšší Veľkňaz František, láskavo vyhovuje prosbám najdôstojnejšieho žiadateľa a novému sviatku prideľuje titul: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína; cirkevnoslovansky Pámjať čudotvórnyja ikony Presvjatýja Bohoródicy klokočóvskyja, Pokrovíteľnicy Zemplína.“

V dekréte s tiež stanovilo, že nový sviatok sa má každoročne sláviť v prvú nedeľu v mesiaci október. V prípade, že na prvú nedeľu pripadne dátum 1. októbra, čo je sviatok Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky, liturgická spomienka klokočovskej ikony sa bude sláviť nasledujúcu nedeľu.

Tento Dekrét bol oznámený ľudu a duchovenstvu gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris, keď sa čítal  v našich chrámoch 25. marca t.r.

Ku Klokočovskej Bohorodičke bol zostavený aj osobitný akatist, ktorý sa Boží ľud modlil v Prešove 14. septembra pred božskou liturgiou so Svätým Otcom Františkom

Raduj sa, Matka plačúca, ale neopúšťajúca!

Akatist ku Klokočovskej ikone

-sg-

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava