Home Zo života eparchie V Šaštíne sa stretli rodiny Bratislavskej eparchie

V Šaštíne sa stretli rodiny Bratislavskej eparchie

by Stano Gabor
0 comment

V Šaštíne sa stretli rodiny Bratislavskej eparchie

Svetové stretnutie rodín v Bratislavskej eparchii sa konalo v Šaštíne, v areáli baziliky Sedembolestnej Panny Márie a bolo spojené s tradičnou eparchiálnou púťou na sviatok presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Podľa želania Svätého Otca Františka sa totiž 10. svetové stretnutie rodín, ktoré sa centrálne konalo v Ríme, malo konať multicentrálne, teda malo súbežne prebiehať aj v partikulárnych cirkvách (diecézach a eparchiách) po celom svete.

Cieľom takejto multicentrálnej formy bolo, aby sa na podujatí mohlo zúčastniť čo najviac rodín, aby ich účasť nebola obmedzená pandémiou a aby rodiny mohli ponúknuť svoj prínos diecéznym stretnutiam. Svetové stretnutie bolo okrem iného aj súčasťou aktuálnej synodálnej cesty Cirkvi a mohlo sa ukázať ako cenná skúsenosť „spoluúčasti, spoločenstva a misie“.

Koordinátor pastorácie rodín v bratislavskej eparchii o. Rastislav Čižik v spolupráci so svojím tímom pripravili pre rodiny bratislavskej eparchie bohatý duchovno-relaxačný program. Súbežne s programom pre dospelých bol pripravený aj paralelný program pre deti.  Tematickou náplňou bolo okrem iného predstavenie spoločenstiev FEB (farských evanjelizačných buniek) ako jednej alternatívy pastorácie vo farnosti. Pozvanie prijali o. Slavomír Zahorjan, o. Peter Milenky a laici zo spoločenstiev  FEB. 

Dvojdňové stretnutie sa začalo v piatok večer v kaplnke kláštorného komplexu slávením sv. liturgie na sviatok sv. Jána Predchodcu a Krstiteľa. Hlavným slúžiteľom bol vicerektor kňazského seminára z Prešova, o. Peter Milenky. V homílii sa prihovoril o. Slavomír Zahorjan, ktorý poukázal  na to, že ako kresťania sme údmi Kristovho tela. Ak si tieto údy robia čo chcú a neriadia sa hlavou, potom naše kresťanstvo nie je autentické.

Po večeri nasledovala modlitba chvál v kaplnke, popretkávaná spevmi, osobnými modlitbami a Božím slovom o Marte a Márii z evanjelia. Následne si rodiny vypočuli katechézu na tému: Zrelý kresťan = zrelá rodina. O. Slavomír Zahorjan spolu so svojím tímom z prešovskej archieparchie predstavil formáciu a fungovanie Farských evanjelizačných buniek.

Sobotné doobedie patrilo sláveniu archijerejskej liturgie v cirkevnoslovanskom jazyku v bazilike, ktorú viedol vladyka Peter Rusnák a spevom ju sprevádzal Katedrálny zbor Kyrillomethodeon pod vedením Ladislava Sabolčáka. Na liturgii sa zišli gréckokatolíci z farností celej eparchie spolu so svojimi kňazmi. Liturigické slávenie bolo o to význačnejšie, že v rámci nej prijali dvaja diakoni kňazskú vysviacku: Michal Janočko a Peter Sahajda.

Po liturgii sa tiež konalo predsynodálne stretnutie pod vedením vladyku Petra za účasti kňazov, počas ktorého bola predstavená syntéza eparchiálneho synodálneho procesu, ktorý od začiaku Štyridsiatnice do Sviatku Päťdesiatnice prebiehal v eparchii.

Poobede boli pre deti pripravené rôzne aktivity a aktrakcie (napr. skákací hrad) pod vedením animátorov. Stretnutie rodín ukončila spoločná grilovačka, pri ktorej sa rodiny mohli vzájomne zdieľať o svojich radostiach i ťažkostiach. Podujatie, zvýraznilo tému rodinnej lásky ako povolania a cesty svätosti. Všetkým prítomným rodinám bol zároveň odovzdaný List Svätého Otca rodinám.

-sg-

Fotografie sú vo fotogalérii

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava