Napísal 20. decembra 2017

Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2018

Bohoslužobný poriadok na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2018

Piatok, 22. decembra 2017 – plne aliturgický deň
7:00 h. Kráľovské hodinky (prvá a tretia)
17:00 h. Kráľovské hodinky (šiesta a deviata)

 

Sobota, 23. decembra 2017 – Predvečer Narodenia Pána
17:00 h. Sv. liturgia (slovenská); po nej Veľká . Večiereň

Nedeľa, 24. decembra 2017 – Nedeľa sv. otcov, Nedeľa pre Narodením, Predvečer Narodenia Pána
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 h. Sv. liturgia (slovenská)
16:00 h. Večiereň (slovenská)
21.30 Veľké povečerie s lítiou

 

Pondelok, 25. decembra 2017 – Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
(bohoslužobný program ako v nedeľu)
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10.30 h. Vianočná scénka detí
10:30 h. Sv. liturgia (slovenská)
17:00 h. Večiereň (slovenská)

Poznámka Doobeda medzi prvou a druhou sv. liturgiou sa deti farnosti predstavia v katedrále krátkou jasličkovou pobožnosťou v rámci Projektu Dobrá novina so začiatkom o 10:30 h.

 

Utorok, 26. decembra 2017 – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
(bohoslužobný program ako v nedeľu)
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 h. Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 h. Večiereň (slovenská)

 

Streda, 27. decembra 2016 – Sviatok svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
7:00 h. Sv. liturgia (slovenská, skratka sl.)
17:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská, skratka csl.)

 

Štvrtok, 28. decembra 2017
17.00 h. Sv. Liturgia (sl.)

 

Piatok, 29. decembra 2017
17.00 h. Sv. liturgia (csl.)

 

Sobota, 30. decembra 2017
17.00 Sv. liturgia (sl.) Večiereň

 

Nedeľa, 31. decembra 2017 – Nedeľa po Narodení, Pred Osvietením
8:00 h. Utiereň (csl.)
9:00 h. Sv. Liturgia (csl.)
10:30 h. Sv. liturgia (sl.)
17:00 Večiereň s poďakovaním za rok 2017, spoločné agapé.

 

Pondelok, 1. januára 2018 Obrezanie Pána; sv. Bazila Veľkého
(bohoslužobný program ako v nedeľu)
8:00 h. Utiereň (csl.)
9:00 h. Sv. Liturgia (csl.)
10:30 h. Sv. liturgia (sl.)
17:00 h. Večiereň (sl.)