Home archív pozvánok Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána

Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána

by Stano Gabor
0 comment

Nedeľa, 23. decembra

8:00 Utiereň

9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Sv. liturgia (slovenská)

od 15.00 h. Možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

17:00 h. Večiereň (slovenská)

Bohoslužobný poriadok na sviatky Narodenia Pána

Pondelok, 24. decembra 2018 Predvečer Narodenia Pána

8:00 h. Kráľovské hodinky

14:30 h. sv. liturgia s večierňou

21.30 Veľké povečerie s lítiou

 

Utoror, 25. decembra 2018 – Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista (prikázaný sviatok) (bohoslužobný program ako v nedeľu)

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
po liturgii Vianočná scénka detí

10:30 h. Sv. liturgia (slovenská)
17:00 h. Večiereň (slovenská)

Poznámka Doobeda medzi prvou a druhou sv. liturgiou sa deti farnosti predstavia v katedrále krátkou jasličkovou pobožnosťou v rámci Projektu Dobrá novina so začiatkom o 10:30 h.

Streda, 26. decembra 2018 – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke – (prikázaný sviatok) (bohoslužobný program ako v nedeľu)

8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 h. Sv. Liturgia (slovenská)

17:00 h. Večiereň (slovenská)

Štvrtok, 27. decembra 2018 – Sviatok svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana

7:00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská, skratka csl.)

17:00 h. Sv. Liturgia (slovenská, skratka sl.)

Piatok, 28. decembra 2018
17.00 h. Sv. Liturgia (csl.)

Sobota, 29. decembra 2018
17.00 Sv. liturgia (sl.) Večiereň

Nedeľa, 30. decembra 2018 – Nedeľa po Kristovom narodení, Pred Osvietením

8:00 h. Utiereň (csl.)

9:00 h. Sv. Liturgia (csl.)

10:30 h. Sv. liturgia (sl.)

17:00 Večiereň (sl.)

Zdroj: Stauros 25/2018

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava