Home Zo života Cirkvi Vladyka Peter na Druhej púti laikov v Ríme

Vladyka Peter na Druhej púti laikov v Ríme

by admin
0 comment
V dňoch 11.-15. februára 2011 navštívi 40 zástupcov slovenských hnutí a združení  Rím. Ide o v poradí druhý ročník púte k hrobu sv. Cyrila je za účasti Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu, predsedu Rady pre laické apoštolské hnutia pri KBS, členov RPLAH pri KBS a Fóra kresťanských inštitúcii (FKI).  Púť je odpoveďou na výzvu Pastoračného plánu  Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 -2013, ktorý nabáda k oživeniu a aktualizovaniu evanjelizačného posolstva solúnskych bratov, k znovuobjaveniu kresťanských koreňov a tradícií, ktoré sú v našom národe živé a hlboké.

Púť sa nesie v znamení vďačnosti za dar viery a v rovine budovania spoločenstva laikov zo Slovenska medzi sebou navzájom, ako aj s partnermi z Talianska. Pri hrobe sv. Petra a jeho nástupcov, ako aj v Bazilike sv. Klimenta, kde je hrob sv. Cyrila, túžia nanovo prežívať vernosť Kristovi – vernosť Cirkvi. Prvý deň bude patriť návšteve Slovenskej katolíckej misie v Ríme, kde jej správca, o. Juraj Vittek priblíži život sv. Filipa Nériho. Večer, v spoločnosti veľvyslanca SR vo Vatikáne, pána, Jozefa Draveckého a jeho manželky, strávia pútnici spoločne s Komunitou sv. Egídia v rozhovore a modlitbe.

V sobotu, 12. februára si pripomenú 80. výročie vysielania Vatikánskeho rozhlasu priamo v jeho sídle. Tento deň bude aj dňom významných stretnutí: Pán kardinál Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, príjme vladyku Petra (Rusnáka) so sprievodom a jeho spolupracovníkov a v popoludňajších hodinách pútnikov čaká stretnutie s niektorými partnerskými hnutiami a združeniami a s otcom  biskupom Mons. Domenicom Sigalinim, ktorý je v rámci Talianskej biskupskej konferencie zodpovedný za laikov.

Možnosť bližšie spoznať veľké osobnosti Slovenska, ktoré sú v službe univerzálnej Cirkvi bude v nasledujúcich dňoch. Rektor Pápežského slovenského kolégia Sv. Cyrila a Metoda v Ríme Mons. Vladimír Stahovec pozýva pútnikov na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda v nedeľu, dňa 13. februára 2011 o 17.00 hod., ktorú bude celebrovať Jeho Eminencia Jozef kardinál Tomko. Pán veľvyslanec Jozef Dravecký zase na utorok pripravil stretnutie so sekretárom Kongregácie pre východné Cirkvi, Mons. Cyrilom Vasiľom SJ. Tento bohatý program, ktorý vyvrcholí v pondelok slávnostnou bohoslužbou pri hrobe sv. Cyrila, je popretkávaný spoločnými modlitbami a zážitkom hlbokého spoločenstva navzájom. Sme súčasťou cirkevného spoločenstva, súčasťou Cirkvi putujúcej.  Sme radi, že ako jedno spoločenstvo smieme putovať k hrobu sv. Cyrila a objavovať identitu a inšpiráciu novej evanjelizácie vo Večnom meste.

Púť organizuje Rada pre laické apoštolské hnutia, Fórum kresťanských inštitúcií, Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu a Slovenská katolícka misia v Ríme a je realizovaná v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky pri Svätej stolici.

František Neupauer, Katarína Hulmanová

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava