Home Zo života Cirkvi Vladyka Peter na stretnutí spoločenstiev a hnutí

Vladyka Peter na stretnutí spoločenstiev a hnutí

by admin
0 comment
Účasť laikov na novej evanjelizácii bola téma celoslovenského stretnutia zástupcov kresťanských spoločenstiev a hnutí v stredu 2. februára 2011 v Banskej Bystrici. Program podujatia sa začal v dopoludňajších hodinách v konferenčnej miestnosti Diecézneho centra Jána Pavla II. Tu Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha pripomenul zasväteným, angažovaným laikom a diecéznym kňazom výzvu Pána „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (porov. Mt 5,16).

Podujatie organizovala Rada Konferencie biskupov Slovenska pre laické a apoštolské hnutia s Fórom kresťanských inštitúcií. Tematické naplnenie celoslovenského stretnutia orientovali na novoustanovenú Pápežskú radu pre novú evanjelizáciu. Tú zriadil Benedikt XVI. dňa 12. októbra 2010 vo Vatikáne, s cieľom napomáhať obnove evanjelizácie obzvlášť v historicky kresťanských krajinách, kde prvé ohlasovanie odznelo pred storočiami.

Mons. Rusnák, ako predseda Rady pre laické a apoštolské hnutia, zaželal spoločenstvám schopnosť čoraz jasnejšie svedčiť o viere a Kristovi. Dôležitosť laických hnutí, spoločenstiev a inštitúcií je nespochybniteľná. „Všetci, ktorí tu zastupujete hnutia a spoločenstvá ste tu preto, lebo Boh chce, aby sa svet stretol s Ježišom Kristom,“ zamyslel sa predseda. Eparcha pripomenul, že počas spolupráce sa charizma jedného stáva obohatením pre všetkých a tak sa vzájomne obohacujú v spoločnej misii pre svet. Významný prínos môžu mať aj modlitby spoločenstiev, ktoré nevyvíjajú iný špeciálny apoštolát, dodal predseda rady.

Podujatie koordinovala Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií a členka Pápežskej rady pre laikov, ktorá v popoludňajšom bloku za predsedníckym stolom uviedla Mons. Rudolfa Baláža, banskobystrického diecézneho biskupa.

„Robte apoštolát do zodratia,“ vyzval prítomných laikov a kňazov biskup Rudolf Baláž. Laikov v cirkvi prirovnal k veľkému spiacemu levovi, keď zdôraznil ich potenciálnu silu v spoločnosti. Mons. Baláž vyjadril presvedčenie, že evanjelizačné úsilie kresťanov na Slovensku potrebuje ísť do hĺbky, aby cirkev nezotrvávala na úrovni prázdneho teoretizovania. Poukázal na potrebu horlivého a osobného zápasu o pastoráciu. Ten majú kňazi i laici vykonávať zodpovedne a pripravene. „Máme všetko dovolené a málo robíme,“ upozornil banskobystrický biskup v kontexte relatívnej náboženskej slobody na Slovensku. Banskobystrický biskup poslucháčom priblížil niektoré formy pastorácie v dobe totalitného režimu. Pastorácia podľa jeho slov bola osobná, systematická a adresná zvlášť v kontakte s mladými ľuďmi. Napriek ťažkému spoločenskému kontextu, evanjelizačné pôsobenie kňazov prinieslo plody a nemálo kňazských či zasvätených povolaní.

S príhovorom vystúpil aj zástupca nemeckej podpornej orgánizácie Renovabis Jörg Basten. Prednášku s názvom Účasť laikov na novej evanjelizácii predniesol v dopoludňajšom bloku Ján Buc a v popoludňajšom bloku cirkevný historik Gabriel Brendza s témou Svätý Cyril a Metod ako zdroje inšpirácie novej evanjelizácie. Súčasťou celoslovenského stretnutia bola i diskusia, v ktorej delegáti spoločenstiev a hnutí predstavili aktuálne projekty v oblasti svojho pôsobenia.

Celoslovenské stretnutie vyvrcholilo účasťou na slávnostnej svätej omši v Katedrále sv. Františka Xaverského, ktorú pri príležitosti svetového Dňa zasväteného života celebroval diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.

Zdroj: TK KBS/Zuzana Juhaniaková

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava