Home Zo života Cirkvi Vladyka Peter odovzdal Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty 2023

Vladyka Peter odovzdal Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty 2023

by Stano Gabor
0 comment

Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS udelila už po druhý krát Cenu svätej Matky Terezy z Kalkaty. ako prejav úcty a uznania pomáhajúcim. Cenu udelil a odovzdal predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie  KBS Mons. Peter Rusnák. Slávnostný ceremoniál sa konal v utorok, 5. septembra, v deň liturgickej spomienky sv. Matky Terezy, v Pallfyho paláci v Bratislave, Podujatie svojím umeleckým vystúpením obohatila Adriena Bartošová a Pavol Bereza, moderoval Štefan Bučko. Skvelí ľudia, dôstojné prostredie, slovo, hudba, krásna umelecky spracovaná medaila vytvorili hmatateľnú harmóniu krásy a dobra.

Matka Tereza z Kalkaty počas cesty vlakom, v utorok 10. septembra 1946, prežila rozhodujúce mystické stretnutie s Kristom. Neskôr prezradila toto: Bolo to povolanie v mojom povolaní. Bolo to druhé povolanie. Bola to výzva vzdať sa Loreta, kde som bola šťastná, a vyjsť do ulíc slúžiť najchudobnejším z chudobných. Bolo to vo vlaku, počula som výzvu vzdať sa všetkého a nasledovať Ho do slamov – slúžiť Mu v najchudobnejších z chudobných… Vedela som, že je to Jeho vôľa a že ho musím nasledovať. Nebolo ani najmenšej pochyby o tom, že to bude jeho dielo. Matka Tereza považovala tento deň, neskôr oslavovaný ako Deň inšpirácie, za pravý začiatok Misionárok lásky. Vo vstupnej kartotéke, v ktorej sú uložené osobné údaje tých, ktorí vstupujú do kongregácie, poznamenala pod svojím menom: Vstup do rádu – 10. septembra 1946.

Toto povolanie uhasiť Ježišov smäd tým, že mu budeme slúžiť v najchudobnejších z chudobných, zažili, vďaka Bohu, aj mnohí z nás. Zmyslom ocenenia je vyjadriť úctu a vďaku konkrétnym ľuďom, ktorí  celým srdcom, dlhodobo a často aj v skrytosti, slúžia chudobným a na pomoc odkázaným. Vidia  v nich  Ježišovu tvár,  sú inšpirovaní evanjeliom, a svoju vieru prejavujú v skutkoch konkrétnej pomoci a služby. Oceňovanie prebieha so súhlasom vedenia kongregácie Misionárok lásky. Nominácie pripravuje Sociálna subkomisia, v ktorej je okrem jej predsedu zástupca Slovenskej katolíckej charity, Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a  Fóra kresťanských inštitúcií. V tomto roku boli ocenení:

Juraj Barát, Diecézna charita Nitra, riaditeľ

Magdaléna Boledovičová, Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Ľubomír Matejovič, občianske združenie MIVA Slovensko,  zakladateľ, gréckokatolícky kňaz

Miroslav Kulich, nezisková organizácia Doma u Kapucínov n.o., zakladateľ, kapucín

 

Juraj Barát, Diecézna charita Nitra, riaditeľ

V mladosti prežil osobné obrátenie a novým spôsobom objavil vieru na vysokej škole na Oáze hnutia Svetlo život. Druhé veľké ÁNO Bohu (okrem áno manželke) dal vtedy, keď ho oslovil otec biskup Rábek pre službu v charite. Jeho veľkou výhodou bola znalosť angličtiny a túžba prinášať nové veci v službe blížnym. Vďaka tomu, vďaka vzdelaniu (popri elektrotechnike manažment a teológia), vďaka tvorivosti, otvorenosti a dôvere Cirkvi, dobrým spolupracovníkom, dal tvár charitnej službe na Slovensku. Rozbiehal službu starým, chorým, migrantom,  ľuďom bez domova (DePaul Slovensko),  umierajúcim, osamelým, ľuďom odkázaným na pomoc. Nielen že stál pri zrode charity na celom Slovensku,  ale aj rozbiehal konkrétnu činnosť v rámci Nitrianskej diecézy. Bol to napr. detský domov v Považskej Bystrici (domov rodinného typu), pozvanie detí z rodín z Černobyľu na Slovensko. Neskôr to bola charitatívna služba v rodinách, opatrovateľská služba, detský domov v Nitre, hospic, chránená dielňa, kňazský domov, prijatie migrantov…..

 

Magdaléna Boledovičová, Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

15 rokov držala na svojich pleciach Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku ako prezidentka.  Takto  povzbudzovala svojich spolupracovníkov: Milá sestra, brat, viem že radosť napĺňa aj každého z Vás pri službe našim núdznym. Viem, že spoločne prežívame s nimi ich problémy, bolesti a bezradnosť. Trpíme s nimi, keď im nevieme pomôcť. No najdôležitejšie je, že vždy stojíme pri nich. Majú sa o koho oprieť, majú komu napísať a má ich kto vypočuť. Veď oporu potrebuje každý zabudnutý, odvrhnutý, bohatý či chudobný, ale aj my všetci. (Ozanan 2/2009).  V súčasnosti je asistentkou prezidentky   Spolku, Libuše Mihálikovej. Popri svojej práci inštrumentálnej sestry na očnom oddelení a starosti o rodinu a deti  bola schopná rozbehnúť charitatívnu činnosť v rámci svojej komunity v Leviciach a okolí, ale aj na celom Slovensku. Založila Konferenciu sv. Jozefa v Leviciach , kde je otvorený sklad pre chudobných, tzv. Vincentík, kde si chudobní môžu zobrať šatstvo ale aj hmotné veci potrebné do domácnosti, od nábytku, elektrických spotrebičov a iné. Je veľkou pomocou pre farnosť ako aj pre mesto. Pomáha v Sociálnom  centre  Šurany,  ktoré je otvorené od roku 2001 a  má v súčasnej dobe 2 sociálne služby, útulok pre ľudí bez domova a podporované bývanie pre invalidných dôchodcov – ľudí bez domova. V Sociálnom centre sa venujú aj pestovaniu plodín a spracovaniu surovín, chovu hydiny, zajacov, ošípaných a pod. na svoju vlastnú obživu.  Jeho riaditeľom je Ján Ňukovič. Treba spomenúť aj meno pátra Rudka Priedhorského, ktorý dal do pohybu mnohé tieto aktivity. Nezanedbateľnou službou celej vincentínskej rodiny je podpora misií a špeciálne zbierka Boj proti hladu. Vincentínska rodina je nám všetkým príkladom,  ako  sa zjednotila v službe pre blížnych a odkázaných na pomoc.

Ľubomír Matejovič občianske združenie MIVA Slovensko,  zakladateľ, gréckokatolícky kňaz

MIVA Slovensko bola zaregistrovaná 30. marca 1998 v Bratislave. Založil  ju   otec Ľubomír Matejovič   a stal sa jej predsedom. Toto poslanie vykonával popri svojej pastoračnej úlohe gréckokatolíckeho kňaza. Je otcom rodiny a  manželka mu bola vždy veľmi nápomocná v činnosti aj v pastorácii. Prvým darom MIVA Slovensko bolo v roku 1998 ich vlastné osobné auto LADA pre slovenské sestričky z Inštitútu Preblahoslavenej Panny Márie na Ukrajine. V tom istom roku bolo štrnástimi bicyklami podporené Pastoračné centrum diecézy Nalgonda v Indii. V roku 2023  MIVA Slovensko bola odovzdaná pod patronát Pápežských misijných diel na Slovensku. Zakladateľom MIVY je kňaz a misionár otec Paul Schulte. Organizácia vznikla za neobvyklých okolností – krátko po smrti jedného z misionárov pôsobiacich v Afrike. Pacient by prežil, keby ho včas priviezli do nemocnice. Chorého misionára však nanešťastie mohli viezť len na voze, ktorý ťahali voly. Voz navyše uviazol v bahne. Afričania ho niesli ďalej na provizórnych nosidlách. Keď dorazili po týždni do nemocnice, bolo už neskoro. Zomrel, pretože nebol k dispozícii žiadny vhodný dopravný prostriedok. Otec Paul Schulte, priateľ zosnulého misionára, sa preto rozhodol založiť organizáciu, ktorá by pomáhala s nakupovaním dopravných prostriedkov pre misionárov. To sa mu v Nemecku v roku 1927 aj podarilo. Cieľom novozaloženej organizácie MIVA bola motorizácia misií a jej mottom sa stalo: „Prinášame Krista na zemi, na vode i vo vzduchu“. MIVA sa zrodila zo smutného príbehu o strate priateľa, no je aj úžasným príbehom o tom, ako nás ťažkosti v živote môžu podnietiť k veľkým činom. Karl Kumpfmüller z obce Stadl-Paura v Rakúsku nadviazal kontakt s otcom Paulom  a začal šíriť myšlienku o MIVA. Rozhodol sa založiť nezávislú rakúsku kanceláriu MIVA. V nasledujúcich rokoch boli zriadené kancelárie MIVA v ďalších krajinách: vo ŠvajčiarskuHolandskuAnglicku, Slovinsku, Chorvátsku, na Slovensku a dokonca i v Južnej Kórei, v USA a v Austrálii.

Miroslav Kulich, nezisková organizácia Doma u Kapucínov n.o., zakladateľ, kapucín

Dielo Doma u Kapucínov sa zrodilo v komunite Kapucínov zhruba pre 10 rokmi. Pustili sa doňho s veľkými ambíciami, inšpirovaní skúsenosťami kapucínov v zahraničí – Dielo pomoci sv. Františka v Miláne, Dielo Otca Pia v Krakowe, dielo Tavolino Magico vo Švajčiarsku. Na ich práci, ako aj na práci všetkých dobročinných diel, je podnetné a inšpiratívne to, že spájajú nielen komunitu chudobných a na pomoc odkázaných, ale i ľudí dobrej vôle, ktorí sa pravidelne alebo príležitostne  zapájajú do spoločnej služby. A toto je asi dôležitý moment. V prvej výročnej správe ako provinciál Miroslav Kulich povedal: Tu vidím požehnanie zo strany laikov, ktorí opúšťajú priestor, v ktorom sú len oni sami, aby sa otvorili pre službu tým, ktorých ani nepoznajú. Laici,  ktorí sú si vedomí darov, ktoré im Kristus zveril a chcú týmito darmi slúžiť v akejkoľvek forme. Toto ocenenie patrí teda nielen jemu, ale všetkým spolupracovníkom, ktorí vyšli zo svojej komfortnej zóny a vidia okolo seba ľudí odkázaných na pomoc očami Ježiša Krista.

Viacerí ocenení prezradili o sebe, že im bola inšpiráciou svätá matka Tereza z Kalkaty a preto je toto ocenenie pre nich tým vzácnejšie.

Na záver sa prihovorila prítomným pani ministerka Soňu Gaborčáková, poverená vedením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR .

Autorom návrhu medaily je rešpektovaný slovenský akademický sochár Michal Gavula, laureát ceny Fra Angelika. Autor sa vyznal: „Na podnet otca biskupa Petra Rusnáka, bratislavského gréckokatolíckeho eparchu, ma oslovila Sociálna subkomisia KBS s požiadavkou vytvoriť medailu svätej Matky Terezy, plánovanú udeľovať ju ako cenu ľuďom, ktorí po jej príklade  realizujú bohumilú činnosť voči svojim blížnym i núdznym. Portrét je stvárnený aj s ružencom v rukách. Sedem goraliek svätého ruženca presahuje priestor kruhu a symbolizuje Božie číslo Starého i Nového zákona vo Svätom Písme. Na reverze medaily je kríž aj s textom: „ROB AJ TY PODOBNE“.

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava