Home Uncategorized Animátorská škola Bratislavskej eparchie v Trumau

Animátorská škola Bratislavskej eparchie v Trumau

by Stano Gabor
0 comment

Týždňové sústredenie mladých, ktorí sa pripravujú na službu v cirkvi v rámci Animátorskej školy Bratislavskej eparchie (AŠBAE), sa uskutočnilo od 27. augusta do 1. septembra v Trumau v Rakúsku. Päť dní naplnených modlitbou, katechézami, aktivitami, diskusiami a zdieľaním prežilo 9 mladých z Bratislavskej eparchie v priestoroch Medzinárodného teologického inštitútu (ITI).

Na realizácii programu a katechézach sa podieľali o. Jozef Durkot, o. Ján Krupa, Michaela Sokoliová, o. Rastislav Čižik, Renáta Ocilková, o. Igor Cingeľ a diakon Michal Vadrna. Organizačne stretnutie pripravili zodpovední za Animátorskú školu Bratislavskej eparchie (AŠBAE) Terézia Škovierová a o. Andrej Škoviera. Stretnutie svojou prítomnosťou obohatil na dva dni aj vladyka Milan, pomocný biskup eparchie. Katechézy a aktivity boli zamerané na osobný duchovný rast, na komunikáciu a spätnú väzbu, na formovanie identity, ako aj na praktické zručnosti pre prácu s mladými. Osobitné poďakovanie patrí o. Jurajovi Terekovi a celému tímu ITI Trumau, ktorí pripravili pre animátorskú školu veľmi príjemné a pokojné prostredie.

Bol to požehnaný čas utužovania vzťahov aj nadväzovania nových kontaktov, a to nielen v rámci AŠBAE, ale aj v širšom kontexte. Mladí mali okrem iného príležitosť zažiť slávenie svätej božskej liturgie v anglickom aj ukrajinskom jazyku v nádherne vyzdobenej byzantskej kaplnke stredovekého zámku, ktorý je sídlom ITI. Povzbudení týmito skúsenosťami sa vydávajú na cestu praktického zapojenia sa do aktivít vo svojich farnostiach. Dvojročný cyklus animátorskej školy by sa mal ukončiť budúci rok na podobnom stretnutí opäť v dolnorakúskom Trumau.

Andrej Škoviera

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava