Napísal 15. septembra 2020

Vladyka ustanovil archidiakona eparchie

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža nad celým svetom, 14. septembra 2020 ustanovil vladyka Peter (Rusnák) diakona Michala Vadrnu za archidiakona. Obrad sa konal pri slávení archijerejskej liturgie pred malým vchodom.

Michal Vadrna pochádza z východného Slovenska, z farnosti Ľubica (Kežmarok). Teologické štúdiá a duchovnú formáciu absolvoval v Prešove, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte a v Kňazskom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča. Na diakona ho rukopoložil vladyka Peter minulý rok, 25. mája 2019. Diakon je prvým stupňom posvätného stavu. Michal Vadrna je ženatý a má tri deti.

V dejinách Cirkvi bol archidiakonom napr. sv. Štefan prvomučeník, ako to uvádza náš liturgický kalendár. Úlohou archidiakona, ktorý stojí na čele diakonov,  je posluhovať pri bohoslužbách, predovšetkým tých, ktoré vedie biskup. Ak je potreba, plní aj úlohu ceremonára pri archijerejskej liturgii a usmerňuje spoluslúžiacich kňazov.

Text a foto: Stanislav Gábor

 

Kategória: Zo života eparchie