Napísal 11. októbra 2018

Vladyka vysvätí nového diakona

V nedeľu, 14. októbra 2018 v Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky bude vladyka Peter sláviť v obci Piskorove (farnosť Rafajovce, okr. Vranov nad Topľou) archijerejskú sv. liturgiu, počas ktorej udelí miestnemu rodákovi, subdiakonovi bratislavskej eparchie Lukášovi Homoľovi, sviatosť posvätného stavu v prvom stupni – diakonát.

Mag. Theol. Lukáš Homoľa je absolventom Kolégia Orientale v nemeckom Eichstätte, kde absolvoval duchovnú formáciu a Katolíckej univerzity v Eichstätte, kde absolvoval teologické štúdiá. V súčasnosti pokračuje v postgraduálnom štúdiu teológie (licenciát) so špecializáciou na liturgiku.

Novopostavenému diakonovi vyprosujme Božiu milosť a požehnanie.

Životopis – Lukáš Homoľa

Mag. Theol. Lukáš Homoľa sa narodil v roku 1989 vo Svidníku a vyrastal v neďalekej dedine Piskorovce pri Stropkove. Po ukončení povinnej školskej dochádzky na ZDŠ v Holčíkovciach v roku 2004 nastúpil na Strednú priemyselnú školu chemickú a potravinársku v Humennom, kde v roku 2008 úspešne zmaturoval. V tom istom roku začal študoval na Ekonomickej Univerzite v Bratislave v odbore Manažérske rozhodovanie a informačné technológie.

Počas svojho ročného študijného pobytu v Bratislave dennodenne prichádzal na bohoslužby, miništroval a spoznával farské spoločenstvo veriacich. V roku 2009 bol prijatý na štúdium na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove a do kňazského seminára, za bratislavskú eparchiu.

Po troch rokoch na to, v roku 2012 po úspešnom ukončení štátnych skúšok z filozofie, pedagogiky a psychológie odišiel na zahraničné štúdia teológie do Nemecka, na Katolícku Univerzitu do Eichstättu a do Kolégia Orientale. V júli 2017 úspešne ukončil svoje teologické štúdia a v súčasnosti pokračuje v licenciátnom štúdiu v  Eichstätte v odbore liturgika.

Informoval: Eparchiálny úrad

Foto: Bratislava, katedrála, udelenie subdiakonátu (28. januára 2018)

Kategória: Zo života eparchie