Home Zo života eparchie Vo Vysokých Tatrách sa konal XIII. ročník LET-ky up date

Vo Vysokých Tatrách sa konal XIII. ročník LET-ky up date

by Stano Gabor
0 comment

 

LET-ka 2023

V prekrásnom prostredí Vysokých Tatier, v zariadení Detský raj v Tatranskej Lesnej sa konal v prvý júlový týždeň XIII. ročník Letného eparchiálneho tábora s evanjelizačným zameraním (tzv. LET-ka). Na tábore, určenom pre deti a mládež z farností bratislavskej eparchie sa zúčastnilo vyše osemdesiat detí, ktorým sa venovali desiati animátori. O duchovnú starostlivosť a slávenie sviatostí sa postarali naši gréckokatolícki kňazi, podporovaní svojimi rodinami: o. Igor Cingeľ z Trenčína, o. Andrej Škoviera a o. Rastislav Čižik (farár najviac zastúpenej bratislavskej farnosti), o. Jozef Durkot z Prievidze a o. Michal Janočko z Telgártu. Nad celým priebehom tábora bdel svojou otcovskou prítomnosťou vladyka Milan Lach, pomocný biskup bratislavskej eparchie. 

Témou tohtoročného tábora boli slová apoštola Pavla: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus!“ (Gal 2, 20) a bola prepojená so slávením cirkevných sviatkov. Práve prostredníctvom sviatkov sa kňazi a animátori snažili priviesť deti k tajomstvu viery, že v nás žije Kristus. Každý deň tábora sa niesol v znamení určitého veľkého sviatku cirkevného roka: Pondelok – Zvestovanie a Narodenie Pána; Utorok – Bohozjavenie, Streda – Premenenie, Štvrtok – Pascha, Piatok – Nanebovstúpenie). Kňazi sa vo svojich katechézach snažili deťom priblížiť pravdy viery, že vtelením Božieho Slova prišiel na našu Zem Ježiš Kristus. Týmto jeho príchodom sa začal proces, počas ktorého sa Boží Syn priblížil k ľuďom, ku každému z nás. Pri nanebovstúpení síce Kristus odišiel do neba, ale ostáva a žije v kresťanoch, v každom z nás, a tak ostáva prítomný vo svete.

Tábor poctil svojou návštevou aj americký biskup Mons. Larry James Kulick, biskup diecézy Greensburg v štáte Pensylvánia v USA, ktorý sa v tábore zastavil na ceste do Nitry, na oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda (jeho prastarí rodičia odišli do USA zo Slovenska). Tento sviatok slovanských vierozvestov (5. júl) deti oslávili Cyrilometodskou túrou k Studenovodským vodopádom. 

V každodennom programe nechýbala modlitba, svätá liturgia a katechéza, ktorú potom animátori rozvíjali v dialógu s deťmi v menších skupinkách. Program zahŕňal aj športové a spoločenské hry a ďalšie aktivity.  Pre tých odvážnejších bola určená „nočná hra“.

Záver tábora patril oceňovaniu šikovnosti všetkých detí v súťažiach, ale bodovaný bol aj poriadok na izbách. Veríme, že okrem zážitkov z pobytu v skvostnej tatranskej prírode, vecných cien či tematických tričiek si deti z tábora odniesli najmä duchovné posolstvo, svedectvo Božej slávy, že sa povzbudili vo viere, v láske k východnému obradu a že sa týmto podujatím posilnilo ich puto ku Gréckokatolíckej cirkvi. Veľká vďaka patrí obetavým a húževnatým animátorom, kňazom i všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia.

Jozef Durkot

 

 

 

 

 

 

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava