Napísal 30. novembra 2020

Vyhlásenie vladyku Mariána Pacáka, emeritného torontského biskupa


Prešov 30. novembra (TK KBS) V plnom znení prinášame vyhlásenie vladyku Mariána Andreja Pacáka, emeritného torontského biskupa.

Hneď na úvod sa chcem Svätému Otcovi Františkovi úprimne poďakovať, že 20. októbra 2020 prijal moju úprimnú prosbu a uvoľnil ma z úradu pastoračného riadenia Eparchie svätých apoštolov Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského rítu v Kanade.

Táto služba eparchialného biskupa v Toronte bola pre mňa veľmi náročná, a to z viacerých aspektov. S pomocou Božej milosti som pochopil, že presahuje moje ľudské možnosti. Preto, po dôkladnom zvážení, modlitbe, a tiež po konzultácii s kompetentnými predstavenými, som slobodne a dobrovoľne požiadal Svätého Otca o uvoľnenie z úradu.

Po uvoľnení z úradu Apoštolská nunciatúra na Slovensku potvrdila, že, v súlade s Kódexom kánonov východných cirkví a Partikulárneho práva našej cirkvi, som členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, s právami a povinnosťami vyhradenými emeritnému biskupovi. Na jej odporúčanie, prebývať na Slovensku v niektorom kláštore redemptoristov, som sa po konzultácii s rehoľnými predstavenými rozhodol, že ako emeritný biskup budem nateraz prebývať v Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni.

Ako emeritný biskup ostávam k plnej dispozícii Apoštolskému Stolcu, našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, naším hierarchom a podľa možností spolubratom redemptoristom.

Na záver sa chcem úprimne poďakovať Jeho Eminencii Leonardovi kardinálovi Sandrimu, prefektovi Kongregácie pre východné cirkvi, Jeho Excelencii Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi, apoštolskému nunciovi na Slovensku, bratom v biskupskej službe, a tiež všetkým, ktorí mi v poslednom období pomáhali.

Sláva Isusu Christu!

+ Marián Andrej Pacák CSsR
emeritný torontský biskup Slovákov byzantského rítu

Zdroj: TK KBS

Kategória: Zo života Cirkvi