Napísal 1. decembra 2020

Novozaložená farská charita pripravila Mikulášsky obed pre ľudí v núdzi

Vo Farnosti Bratislava-Staré Mesto, ktorá je pri našej Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Bratislave bola koncom októbra t.r. oficiálne založená farská charita. Ide o projekt iniciovaný Slovenskou katolíckou charitou (SKCH), ktorý spája farnosti po celom Slovensku a prináša do malých komunít nové možnosti ako pomáhať ľuďom v núdzi.

Od jej nedávneho založenia sme urobili aj prvé malé kroky. V druhej polovici novembra sme sa zapojili do potravinovej zbierky organizovanej obchodným reťazcom Tesco a 30. novembra 2020, na sviatok sv. Andreja Prvopovolaného, sme sa zúčastnili spoločného projektu Slovenskej katolíckej charity a DM drogerie – Slávnostné jedlo pre ľudí v núdzi. Pri tejto príležitosti sme pomohli rozdať jedlo spolu s malým darčekom pre cca. 30 ľudí v hmotnej núdzi.

Hoci ide len o malé kroky a možno sú len kvapkou v mori, chcú byť konkrétnou snahou o naplnenia evanjeliového posolstva – lásky k blížnemu, teda „najvyššieho pravidla“ lásky, podľa ktorého budeme aj súdení.

 

 

 

 

Uvedomujeme si, že farské spoločenstvo má byť hlavne ľudským prostredím, v ktorom sa realizuje evanjelizačné dielo Cirkvi, a to nielen vysluhovaním sviatostí, ale aj zakusovaním dobročinnej lásky. Život farnosti sa dnes musí rozvíjať nielen v oblasti ohlasovania Božieho slova a sviatostného života, ale aj cez svedectvo dobročinnej lásky.

Svätý Otec František nám pripomína, že „farnosť je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom území; miestom načúvania Božiemu slovu a rastu kresťanského života; miestom dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom adorácie a slávenia“. (Evangelii gaudium, 28).

Farnosť je teda základným miestom ohlasovanie evanjelia, slávenia božskej liturgie a zároveň priestor bratstva a dobročinnej lásky (latinsky caritas); z vnútra farnosti má vyžarovať kresťanské svedectvo do jej okolia.

Založenie našej farskej charity je zaiste jedným zo spôsobov, ako sa stávať – povedané slovami pápeža Františka – „Cirkvou, ktorá vychádza“, resp. „farnosťou, ktorá vychádza“. Chceme preto pozvať dobrovoľníkov z našej farnosti, aby sa aktívne pridali a spoločne sme tak kreatívne pracovali na šírení evanjelia v praxi aj cez pomoc chudobným a tým najnúdznejším.

o. Rastislav Čižik, farár
Foto: Archív farnosti

 

Kategória: Zo života eparchie