Napísal 5. januára 2020

Na Skalke sa konal zimný eparchiálny tábor (ZET-ka)

Mládež Bratislavskej eparchie sa od 27. do 30. decembra 2019 už po piaty krát stretla na zimnom eparchiálnom tábore, tentokrát na Skalke pri Trenčíne. Na tábore sa zúčastnilo 17 mladých vo veku od 14 rokov. Tábor pod heslom „Ku komu prirovnám toto pokolenie“ (Mt 11,17) sa niesol v duchu témy Kresťan a jeho identita.

Sobotný program viedol saleziánsky kňaz don Peter Ondrej zo Žiliny, ktorý sa mladým prihovoril viacerými prednáškami. Nedeľnú liturgiu slávil kancelár o. Peter Sabol v Kostole sv. Anny v Trenčíne a predchádzala jej krátka pešia púť zo Skalky.

Tento čas na ZETke nám umožnil načerpať nové sily pred začiatkom nového kalendárneho roka. Ďakujeme prítomným kňazom a všetkým, ktorí sa o nás počas tábora starali.

Text: Marianna Ivanková, animátorka
Foto: Jana Mašlejová

Kategória: Zo života eparchie