Napísal 22. júla 2011

Zomrel vladyka Slavomír Miklovš

altPreosvietený vladyka Slavomír Miklovš, emeritný gréckokatolícky križevský biskup z Chorvátska zomrel 21. júla o 12.00 hod. v nemocnici v Novom Sade v Srbsku.

Vladyka Slavomír Miklovš sa narodil v Ďurďove 15. mája 1932, kde absolvoval i základnú školu. Bohoslovecké štúdiá zakončil v Záhrebe. 17.júna 1964 bol vysvätený za kňaza vo svojej rodnej obci.
Prvým miestom jeho kňazskej činnosti sa stal Ruský Kerestúr v rokoch 1964-1968, odkiaľ odchádza do Vukovaru, kde je menovaný za špirituála gréckokatolíckeho seminára v Záhrebe. Zároveň je menovaný za kancelára križevskej eparchie. Za vladyku je vysvätený 25. marca 1983 v Ruskom Kerestúre. Túto službu vykonával 26 rokov. V roku 2009 pápež Benedikt XVI. prijal jeho rezignáciu z dôvodu dovŕšenia veku.

Za svojho života vladyka Slavomír vykonal veľa na duchovnom poli jemu zverenej eparchie, prichádzal i na Slovensko a v čase komunizmu tu vysvätil 43kňazov vtedajšej prešovskej eparchie,ktorí tu nemali svojho biskupa. 14. júna 2009 bol hlavným svätiteľom terajšieho arcibiskupa a sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyrila Vasiľa, SJ v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Preosvietený vladyka Slavomír Miklovš bude pochovaný v sobotu 23. júla 2011 o 13.00 hod. v katedrálnom chráme sv. Mikuláša v Ruskom Kerestúre v Srbsku. Pohrebné obrady začnú v jeho rodnom Ďurďove ráno o 9.00 hod. Zároveň s pohrebnými obradmi vladyku Slavomíra Miklovša bude vykonané premiestnenie telesných pozostatkov štyroch vladykov, už pochovaných v katedrálnom chráme v Ruskom Kerestúre do novej krypty- vladyku Dionýzia Njaradya, arcibiskupa Gabriela Bukatka, vladyku Joakima Herbuta a arcibiskupa Joakima Segedia.

Zdroj: TK KBS

Foto: IKA

 

 

Kategória: Zo života Cirkvi