Home Východní svätci Svätý prorok Habakuk (Svätá mučenica Myrope)

Svätý prorok Habakuk (Svätá mučenica Myrope)

by admin
0 comment

2.12.  Svätý prorok Habakuk

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „voňavá kvetina“.

Podľa úvodu prorockej knihy Habakuk bol dnešný svätec prorokom a jej autorom. Habakuk patrí do skupiny malých prorokov. Skôr sa mylne považoval za speváka v chráme. V súčasnosti sa zastáva názor, že pôsobil ako kultový prorok.

Poslanie Habakuka sa týkalo Júdu v čase hrozby zo strany Asýrčanov a Babylončanov na konci 7. storočia.

Obsah knihy tvoria tri časti. Prvú tvorí žaloba na bezprávie v Júdskej krajine a ohlásenie súdu skrze Chaldejcov. Prostrednú časť tvorí päť výrokov „Beda“ proti Chaldejcom a napokon kniha končí Habakukovou modlitbou k Bohu ako záchrancovi.

Posolstvo knihy potvrdzuje konečné víťazstvo práva a spravodlivosti nad každým násilím a zločinom. Boh definitívne zachraňuje svoj verný ľud tým, že zničí jeho nepriateľov. Boh prináša konečné víťazstvo pravdy a spravodlivosti.

 

(Svätá mučenica Myrope)

Jej meno má grécky pôvod a znamená „darkyňa myra“.

Ako už napovedá význam mena dnešnej svätice, Myrope, zbierala sväté myro, tekutinu príjemnej vône, ktorá vytekala z tiel apoštolov a mučeníkov, a s jej pomocou uzdravovala chorých. Za cisára Décia trpela na ostrove Chios.

Prefekt Numerianus ju vydal na mučenie, počas ktorého zomrela. Stalo sa tak v roku 251.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava