Napísal 13. júla 2021

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. (Náš otec sv. Julián, kenomanijský biskup)

13. 7. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi

Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“.

Narodil sa v roku 725 pri meste Askalon. Po smrti svojich rodičov prišiel ako 10-ročný k svojmu ujovi Zachariášovi do mníšskej kolónie  Mar Saba. Tiež  sa tu stal  mníchom a vystriedal mnohé kláštorné povolania. Ako 36-ročný sa utiahol do samoty pri Čiernom mori a venoval sa už len modlitbe a pokániu.

Svätý Štefan Svätosávsky zomrel ako 69- ročný,  31. marca 794.

/Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup./

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci