Napísal 24. apríla 2021

1. – 31. mája 2021

LITURGICKÝ KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU NA OBDOBIE
OD 1. MÁJA 2021 DO 31. MÁJA 2021

Zostavil: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. máj 2021:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 28. deň. Svätý prorok Jeremiáš.

Apoštol na liturgii: 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 156. začalo (1 Kor 14, 20 – 25) = svätému Jeremiášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 31. začalo (8, 31 – 42a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Jeremiášovi.

 

2. máj 2021:

NEDEĽA O SAMARITÁNKE – 29. deň Päťdesiatnice. Posviatok Polovice Päťdesiatnice. (Náš otec svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.)

4. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19 – 26. 29 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 12. začalo (4, 5 – 42) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 5,15 – 6,3b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Teodózovi.

 

3. máj 2021:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 30. deň.
A BUĎ: Svätí mučeníci Timotej a Maura.
ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života – polyelejný sviatok bez bdenia.

 Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.
Apoštol na liturgii: 30. začalo (Sk 12, 12 – 17) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 –16) = svätému Teodózovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 32. začalo (8, 42 – 51) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi.

 

4. máj 2021:

Posviatok Polovice Päťdesiatnice – jej 31. deň. Svätá mučenica Pelágia.

Apoštol na liturgii: 31. začalo (Sk 12,25 – 13,12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 33. začalo (8, 51 – 59) = radové čítanie.

 

5. máj 2021:

Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice – jej 32. deň. (Svätá a slávna mučenica Irena.)

Apoštol na liturgii: 32. začalo (Sk 13, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 18. začalo (6, 5 – 14) = radové čítanie.

 

6. máj 2021:

Štvrtok po Nedeli o Samaritánke – 33. deň Päťdesiatnice. Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

Apoštol na liturgii: 35. začalo (Sk 14, 20b – 27) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jóbovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Jóbovi.

 

7. máj 2021:

Piatok po Nedeli o Samaritánke – 34. deň Päťdesiatnice. Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý mučeník Akakios.)

Apoštol na liturgii: 36. začalo (Sk 15, 5 – 34) = radové čítanie, prípadne aj 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = ctihodnému krížu.
Evanjelium na liturgii: Jn 37. začalo (10, 17 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = ctihodnému krížu.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6;  1 Jn 4, 11 – 16;  1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky tri svätému Jánovi Teológovi.

 

8. máj 2021:

Sobota po Nedeli o Samaritánke – 35. deň Päťdesiatnice. Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic – polyelejný sviatok s bdením. Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 37. začalo (Sk 15, 35 – 41) = radové čítanie, a 68. začalo (1 Jn 1, 1 – 7) = svätému Jánovi Teológovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 38. začalo (10, 27 – 38) = radové čítanie, a Jn 61. začalo (19, 25-27; 21, 24-25) = svätému Jánovi Teológovi.

Parémie na večierni:  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Mikulášovi.

 

9. máj 2021:

NEDEĽA O SLEPOM – 36. deň Päťdesiatnice. (Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do mesta Bari – polyelejný sviatok bez bdenia.

5. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 38. začalo (Sk 16, 16 – 34) = radové čítanie, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Mikulášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 34. začalo (9, 1 – 38) = radové čítanie, a Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Mikulášovi.

Parémie na večierni:  1 Jn 3,21 – 4,6;   1 Jn 4, 11 – 16;   1 Jn 4, 20 – 5,5 = všetky tri svätému Šimonovi Horlivcovi.

 

10. máj 2021:

Pondelok po Nedeli o slepom – 37. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Šimon Horlivec – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Šimonovi.

Apoštol na liturgii: 39. začalo (Sk 17, 1 – 15) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Šimonovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 40. začalo (11, 47 – 57) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Šimonovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. alebo 3. možnosť:  Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12;   Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi, resp. blaženému Vasiľovi.

 

11. máj 2021:

Utorok po Nedeli o slepom – 38. deň Päťdesiatnice.
A BUĎ: /Založenie Konštantínopola./ Svätý hieromučeník Mókios.
ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov – polyelejný sviatok s bdením.
ALEBO: Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup – polyelejný sviatok s bdením.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 51. začalo (15, 9 – 16) = mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Ak sa berie 3. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.
Apoštol na liturgii: 40. začalo od polovice (Sk 17, 19 – 28a) = radové čítanie, a 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = blaženému Vasiľovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 42. začalo (12, 19 – 36a) = radové čítanie, a Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Vasiľovi.

 

12. máj 2021:

Odovzdanie sviatku Paschy – 39. deň Päťdesiatnice. (Naši otcovia svätý Epifanios, cyperský biskup, a svätý Germanos, konštantínopolský patriarcha.)

Apoštol na liturgii: 41. začalo (Sk 18, 22 – 28) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 43. začalo (12, 36 – 47) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  Iz 2, 2 – 3e;   Iz 62,10 – 63,3b. 7–9;   Zach 14, 1a. 4a. 8–11 = všetky tri Nanebovstúpeniu.

 

13. máj 2021:

NANEBOVSTÚPENIE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA – 40. deň Päťdesiatnice – prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = Nanebovstúpeniu.

Apoštol na liturgii: 1. začalo (Sk 1, 1 – 12) = Nanebovstúpeniu.
Evanjelium na liturgii: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = Nanebovstúpeniu.

 

14. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 41. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Izidor. (Svätá mučenica Glykéria – presun z predchádzajúceho dňa.)

Apoštol na liturgii: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 47. začalo (14, 1 – 11a) = radové čítanie.

 

15. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 42. deň Päťdesiatnice.
A BUĎ: Náš prepodobný otec Pachómios Veľký – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia.
ALEBO: Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Pachómiovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = svätému Pachómiovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 43. začalo (Sk 20, 7 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Izaiášovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo (14, 10b – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Izaiášovi.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20;  Dt 1, 8–11. 15–17a;  Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.

 

16. máj 2021:

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV PRVÉHO EKUMENICKÉHO SNEMU, TEDA PRVÉHO NICEJSKÉHO. Posviatok Nanebovstúpenia – 43. deň Päťdesiatnice. (Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.)

6. hlas, 10. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 44. začalo (Sk 20, 16-18a. 28-36) = radové čítanie otcom.
Evanjelium na liturgii: Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = radové čítanie otcom.

 

17. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 44. deň Päťdesiatnice. Svätý apoštol Andronik a spoločníčka.

Apoštol na liturgii: 45. začalo (Sk 21, 8 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 49. začalo (14,27b – 15,7) = radové čítanie.

 

18. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 45. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien. Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 46. začalo (Sk 21, 26 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 53. začalo (16, 2b – 13a) = radové čítanie.

 

19. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.

Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie.

 

20. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Tallelaios.

Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie.

Parémie na večierni:  1 Kr 8, 22-23a. 27b-30;  Iz 61,10b – 62,5;  Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätým Konštantínovi a Helene.

 

21. máj 2021:

Posviatok Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena – polyelejný sviatok bez bdenia.

Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätým Konštantínovi a Helene.

Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie, a 49. začalo (Sk 26, 1 – 5. 12 – 20) = svätým Konštantínovi a Helene.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 1a. 18 – 26) = radové čítanie, a Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Konštantínovi a Helene.

 

22. máj 2021:

Piata zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Bazilisk.)

Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16-17. 24b-29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

 

23. máj 2021:

NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.

 (7. hlas)

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12) = radové zo sviatku.

 

24. máj 2021:

Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Duchaodporúčaný sviatok.  

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.

Parémie na večierni: Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1;   Mal 3,1 + Mk 1,2 + Mal 3, 1-3. 5-7. 12. 18. 17. 4, 4-6;  Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = všetky tri Tretiemu nájdeniu.

 

25. máj 2021:

Posviatok Päťdesiatnice. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána – polyelejný sviatok bez bdenia. Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup – presun z predchádzajúcej nedele.)

Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = Tretiemu nájdeniu.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Tretiemu nájdeniu, a 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Tretiemu nájdeniu, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie.

 

26. máj 2021:

Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich. (Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia – presun z predchádzajúceho pondelka.)

Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie.

 

27. máj 2021:

Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Terapont.

Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.

 

28. máj 2021:

Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Päťdesiatnice. Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup. (Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora – presun z nasledujúcej nedele).

Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie.

 

29. máj 2021:

Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. (Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna.)

Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri Všetkým svätým.

 

30. máj 2021:

NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH.  

8. hlas, 1. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.

 

31. máj 2021:

Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.

[Začiatok petro-pavlovského pôstu.]

 Tento deň je plne aliturgický.

Apoštol na obednici: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie.