Home Liturgický kalendár - 2023 1. – 31. marca 2023 up date

1. – 31. marca 2023 up date

by Stano Gabor
0 comment

ÚPLNÝ  LITURGICKÝ  KALENDÁR GRÉCKOKATOLÍCKEJ  CIRKVI  V  SLOVENSKEJ  REPUBLIKE NA  OBDOBIE  OD  1.  MARCA  2023  DO  5.  MARCA  2023

ZOSTAVIL: o. Marcel Gajdoš, kňaz košickej eparchie

1. marec 2023:

Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Svätá prepodobná mučenica Eudokia.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 4, 16 – 26;   Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.

 

2. marec 2023:

Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 5, 1 – 24;   Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.

 

3. marec 2023:

Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 5,32 – 6,8;   Prís 6,20 – 7,1 = obidve dve z daného dňa.

 

4. marec 2023:

Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Gerasim od Jordána.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

 

5. marec 2023:

BUĎ: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Konón.

ALEBO:

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca – 14. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Konón.)

 6. hlas, 6. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

Ak sa berie 2. možnosť:

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Gregorovi Palamovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Palamovi.

 

6. marec 2023:

Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 8,13 – 9,6 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 6, 9b – 22;   Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.

 

7. marec 2023

Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 7, 1 – 5;   Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.

 

8. marec 2023:

Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 7, 6 – 9;   Prís 9, 12 – 18;  Múd 3, 1 – 9;  Múd 5,15 – 6,3b = dve z daného dňa a tri sebastejský mučeníkom.

 

9. marec 2023

Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere – polyelejný sviatok bez bdenia.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = sebastejským mučeníkom.

Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 7,11 – 8,3;   Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.

Apoštol na LVPD:  331. začalo (Hebr 12, 1 – 10) = sebastejským mučeníkom.

Evanjelium LVPD:  Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = sebastejským mučeníkom.

 

10. marec 2023:

Piatok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 19. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Kodrat a spoločníci.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 13, 2 – 13 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 8, 4 – 21a;   Prís 10,31 – 11,12 = obidve z daného dňa.

 

11. marec 2023:

Sobota tretieho týždňa Veľkého pôstu – Tretia zádušná sobota – 20. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 325. začalo (Hebr 10, 32 – 38a) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 8. začalo (2, 14 – 17) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

 

12. marec 2023:

NEDEĽA TRETIEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – KRÍŽUPOKLONNÁ – 21. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež.)

7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = z Krížupoklonnej nedele.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z Krížupoklonnej nedele.

 

13. marec 2023:

Pondelok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 22. deň Štyridsiatnice. Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 14, 24 – 32 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 8,21b – 9,7;  Prís 11,19 – 12,6 = obidve z daného dňa.

 

14. marec 2023:

Utorok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 23. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt. (Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés – presun z 8. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 25, 1 – 9 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 9, 8 – 17;   Prís 12, 8 – 22 = obidve z daného dňa.

 

15. marec 2023:

Streda štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 24. deň Štyridsiatnice. (Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 26,21 – 27,9 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 9,18 – 10,1;   Prís 12,23 – 13,9 = obidve z daného dňa.

 

16. marec 2023: 

Štvrtok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 25. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas. (Svätý mučeník Eupsychios – presun z 9. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 28, 14 – 22 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 10,32 – 11,9;  Prís 13,19 – 14,6 = obidve z daného dňa.

 

17. marec 2023:

Piatok štvrtého týždňa Veľkého pôstu – 26. deň Štyridsiatnice. (Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 29, 13 – 23 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 12, 1 – 7;  Prís 14, 15 – 26 = obidve z daného dňa.

 

18. marec 2023:

Sobota štvrtého týždňa Veľkého pôstu – Štvrtá zádušná sobota – 27. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 313. začalo (Hebr 6, 9 – 12) = radové čítanie, a 163. začalo (1 Kor 15, 47 – 57) = o zosnulých.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 31. začalo (7, 31 – 37) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

 

19. marec 2023:

NEDEĽA ŠTVRTÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík – 28. deň Štyridsiatnice. (Svätí mučeníci Chryzant a Dária.)

8. hlas, 8. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = z radovej nedele, a 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = svätému Jánovi.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 40. začalo (9, 17 – 31) = z radovej nedele, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Jánovi.

 

20. marec 2023:

Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 37,33 – 38,6 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 13, 12 – 18;   Prís 14,27 – 15,4 = obidve z daného dňa.

 

21. marec 2023:

Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup. (Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci – presun z 10. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 40, 18 – 31 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 15, 1 – 15;  Prís 15, 7 – 19 = obidve z daného dňa.

 

22. marec 2023:

Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter. (Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení – presun z nasledujúceho dňa.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 41, 4c – 14 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 17, 1 – 9;  Prís 15,20 – 16,9 = obidve z daného dňa.

 

23. marec 2023:

Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – 32. deň Štyridsiatnice – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 42, 5 – 16 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 18, 20 – 33;  Prís 16,17 – 17,17 = obidve z daného dňa.

 

24. marec 2023:

Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Predsviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke – šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia. (Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama – presun z 11. apríla.) /Náš prepodobný otec Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie./

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.

Parémie na LVPD:  Gn 22, 1 – 18;  Prís 17,17 – 18,5;  Ex 3, 2 – 8;  Prís 8, 22 – 30;  Gn 28, 10 – 17;  Ez 43,27 – 44,4a;  Prís 9, 1 – 11 = dve z daného dňa a päť Zvestovaniu.

 

25. marec 2023:

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice. ZVESTOVANIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNI, BOHORODIČKE MÁRII, VŽDY PANNE – veľký a prikázaný sviatok.

Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39 – 49. 56) = zo sviatku Zvestovania.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = zo sviatku Zvestovania.

Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Lk 3. začalo (1, 24 – 38) = zo sviatku Zvestovania.

 

26. marec 2023:

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 35. deň Štyridsiatnice. Odovzdanie sviatku Zvestovania presvätej Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím.

1. hlas, 9. utierňové evanjelium.

Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = z radovej nedele, a 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = Zhromaždeniu.

Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) = z radovej nedele, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = Zhromaždeniu.

 

27. marec 2023:

Pondelok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 36. deň Štyridsiatnice. Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 48,17 – 49,4 = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 27, 1 – 41a;  Prís 19, 16 – 25 = obidve z daného dňa.

 

28. marec 2023:

Utorok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 37. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. (Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup – presun z 12. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke:  Iz 49, 6e – 10c = z daného dňa.

Parémie na večierni:  Gn 31, 3 – 16;  Prís 21, 3 – 21 = obidve z daného dňa.

 

29. marec 2023:

Streda šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 38. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána. (Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci – presun z 13. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 58, 1 – 11a = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 43, 26–31a. 45, 1–16;  Prís 21,23 – 22,4 = obidve z daného dňa.

 

30. marec 2023:

Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – 39. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. (Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež; svätí novozjavení mučeníci Anton, Ján a Eustatios – presun zo 14. apríla.)

Toto je plne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 65, 8 – 16b = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 46, 1 – 7;  Prís 23,15 – 24,5 = obidve z daného dňa.

 

31. marec 2023:

Piatok šiesteho týždňa Veľkého pôstu – posledný deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup. (Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim – presun z 15. apríla.)

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Parémia na 6. hodinke: Iz 66, 10 – 24 = z daného dňa.

Parémie na LVPD: Gn 49,33 – 50,26;  Prís 31, 8 – 31 = obidve z daného dňa.

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava