Home Rada hierarchov 11. riadne zasadanie Rady hierarchov v Ľutine

11. riadne zasadanie Rady hierarchov v Ľutine

by admin
0 comment

altĽutina – V mariánskom pútnickom mieste Ľutina (okr. Sabinov) sa v pondelok 24. septembra konalo 11. riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Zasadanie nadväzovalo na Štvrtú metropolitnú púť kňazov Gréckokatolíckej cirkvi v Ľutine, ktorá v ten istý deň prebiehala za hojnej účasti duchovenstva z Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie.Na zasadaní Rady hierarchov sa zúčastnil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, ktorý jej predsedá, košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a ako hosť aj pražský apoštolský exarcha katolíkov byzantského obradu v Českej republike vladyka Ladislav Hučko, ktorý hierarchov informoval o aktuálnej situácii Gréckokatolíckej cirkvi v Čechách a na Morave.

Hierarchovia sa venovali aktuálnym liturgickým a pastoračným otázkam ako aj podujatiam v rámci prebiehajúceho Roku sv. Cyrila a Metoda a blížiaceho sa Roku viery. Potvrdili, že v rámci cyrilo-metodského jubilea plánujú púť gréckokatolíkov na Velehrad. Obzvlášť sa však zaoberali otázkami spojenými s prípravou 1. Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Metropolitné zhromaždenie je poradné spoločenstvo Cirkvi, ktorému predsedá metropolita, a ktoré Rade hierarchov poskytuje pomoc v záležitostiach väčšieho významu, najmä na primerané usporiadanie foriem a prostriedkov apoštolátu a cirkevnej disciplíny, berúc do úvahy okolnosti súčasnej doby a spoločné dobro Cirkvi (porov. kán. 172, resp. kán. 140 – 145 CCEO). Rada hierarchov ho zvoláva aspoň raz za obdobie piatich rokov. Biskupi sa dohodli, že 7. januára 2013, na Zbor sv. Jána Krstiteľa, v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove spolu s kňazmi a veriacimi oficiálne otvoria prípravnú fázu 1. Metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Už od sviatku Ochrany Presvätej Bohorodičky 1. októbra 2012 sa však začnú na svätých liturgiách veriaci modliť za prípravu Metropolitného zhromaždenia, aby prinieslo požehnanie pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.      

Na žiadosť Slovenskej biblickej spoločnosti do prekladateľskej komisie slovenského ekumenického prekladu Svätého písma navrhli prof. Daniela Škovieru. Navrhli tiež termíny televíznych prenosov RTVS z Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v nasledujúcom roku. Metropolita Ján pripomenul, že v dňoch 7. až 28. októbra t.r. sa z titulu svojho úradu zúčastní na XIII. riadnom generálnom zhromaždení Biskupskej synody v Ríme na tému Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery. Informoval tiež o zriadení dvoch nových personálnych protopresbyterátov (dekanátov) v Prešovskej archieparchii, a to pre vyučujúcich na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity a pre kňazov v špeciálnej pastorácii.

Zdroj: ISPB/Ľubomír Petrík

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava