Home Východní svätci Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup (Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup)

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup (Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup)

by admin
0 comment

12. 4. Nás prepodobný otec a vyznávač Bazila, parijský biskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „kráľovský“.

Dnešný svätec žil za čias cisára Leva III. Izaurského (717-740). Bol biskupom v meste Parion na južnom pobreží Dardanel v blízkosti súčasného tureckého mesta Kemer. Pretože počas obrazoboreckého sporu bránil ikony, stal sa z neho utečenec. Celý svoj život bojoval proti tejto chybnej náuke. Zomrel začiatkom deviateho storočia.

 

(Svätý hieromučeník Zeno, veronský biskup)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „božský“.

Podľa svedectva svätého Ambróza, Petronia z Bolone a Gregora Veľkého žil svätý Zeno v druhej polovici 4. storočia.

Podľa starej miestnej tradície zomrel v pokojných časoch. Podľa viacerých svedectiev, z ktorých najstaršie je z 8. storočia, je veronský biskup Zeno autorom zbierky Tractatus. Táto pravdepodobne najstaršia po latinsky napísaná zbierka, obsahuje 93 častí: medzi nimi list, vysvetlenia Písma, napomenutia, pozvánky, predslovy pre veľkonočnú krstnú liturgiu, ako aj krátke príhovory o viere a kresťanskom živote.

V diele badať úzku príbuznosť s ranokresťanskou literatúrou severnej Afriky. Často sa odvoláva na Apuleia z Madaury, Tertuliána, Cypriána a Laktancia. Používa zjednotený africký preklad Biblie. V minulosti si preto mysleli, že Zeno musel pochádzať z Afriky.

Isté však je len to, že v druhej polovici 4. storočia bol biskupom v hornom Taliansku. Jeho hlavnou starosťou bolo ochrániť veriacich od nebezpečenstiev arianizmu a vyviesť ich zo stále silnejúcich vplyvov pohanského prostredia.

Podobne ako  Ambróz, si aj Zeno veľmi vážil panenstvo. Preto aj jeho zbierka ponúka hlboký náhľad na kresťanský život vtedajšej doby: stav morálky, teologického a všeobecného vzdelania jednoduchého biskupa, liturgiu, cirkevné stavby a spôsob kázania.

Veronský biskup Zeno zomrel pravdepodobne okolo roku 371.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava