Home Východní svätci Naša prepodobná matka Mária Egyptská (Svätý Prokop)

Naša prepodobná matka Mária Egyptská (Svätý Prokop)

by admin
0 comment

1. 4. Naša prepodobná matka Mária Egyptská

Jej meno má hebrejský pôvod a znamená „Bohom milovaná“.

Jednou z mála historicky overených správ o svätej Márii Egyptskej pochádza od Cyrila zo Skythopolisu (+524).  V jeho životopise o svätom Kyriakovi, píše o existencii pustovníčky Márie z Palestíny, ku  hrobu ktorej  v 6. storočí prichádzali mnohí pútnici.
Toto rozprávanie potom obohatil životopis, ktorý, zrejme neprávom, pripísali Sofróniovi z Jeruzalema. Neskoršia byzantská hagiografia použila tento rozšírený životopis a doplnila ho ďalšími údajmi. V  životopise obohatenom legendou sa,  okrem iného,  nachádza  aj časť životopisu  svätého Pavla Pustovníka, ktorého autorom je Hieronym.

Legenda opisuje Máriu Egyptskú  ako rodáčku z Alexandrie, ktorá rada zvádzala mužov. Keď sa pridala k pútnikom, ktorí smerovali do Jeruzalema, zažila obrátenie. Robila pokánie za svoje predchádzajúce výstrednosti tak, že žila 47 rokov ako pustovníčka v púšti východne od Jordánu. Keď sa jej rozpadli šaty, za odev jej slúžili vlasy.  Po smrti ju pochoval lev a anjeli sprevádzali jej dušu do neba.

Jej kult sa vďaka pútnikom rýchlo rozšíril do celého sveta. Ako miesta kultu Márie  Egyptskej môžeme spomenúť Rím, Neapol, Kremonu a Mníchov.
Časti jej legendou obohateného životopisu  sa stali obľúbeným námetom v umení.

 

(Svätý Prokop)

Začiatok apríla je v Gréckokatolíckej cirkvi zasvätený aj svätému Prokopovi. Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „pripravený na boj“.

Dnešný svätec Prokop sa narodil okolo roku 1004 v českom Chotoune. Spočiatku bol ženatý. Neskôr vstúpil do kláštora v ríši v Kyjeve. Odtiaľ priniesol liturgické knihy v cyrilike a v Čechách presadzoval slovanský cirkevný jazyk. Dostal sa tak do opozície voči  kláštoru v Břevnově.

Približne od roku 1030 bol pustovníkom v Sázavskom údolí. Tam založil kláštor s cirkevnoslovanským jazykom. Od roku 1039 sa stal jeho predstaveným.

Prokop mal kontakt s českými kniežatami Udalrichom a Břetislavom I.

Svätý Prokop zomrel 25. marca 1053. V roku 1204 ho pápež Inocent III. vyhlásil za svätého.

V roku 1588 preniesli jeho relikvie zo Sázavy do chrámu Všetkých svätých v Prahe. Odvtedy sa stal 4. patrónom českej krajiny a tiež patrónom ľudí žijúcich v horách. V Čechách sa nachádza viacero pútnických miest svätého Prokopa.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava