Home Východní svätci Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. (Svätý hieromučeník, Cyprián, kartáginský biskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa.)

Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom. (Svätý hieromučeník, Cyprián, kartáginský biskup. Odchod do večnosti nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa.)

by admin
0 comment

14. 9. Povýšenia svätého kríža.

(Svätý hieromučeník Cyprián, kartáginský biskup.)

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „cyperský“.

Biskup z Kartága a cirkevný spisovateľ, vlastným menom Caecilius Cyprianus Thascius, sa narodil v roku 200 alebo 210 v Kartágu. Krátko po jeho obrátení na kresťanstvo ho okolo roku 248 zvolili za biskupa v jeho rodnom meste.

Počas prenasledovania za cisára Décia sa ukrýval, no svoje spoločenstvo veriacich nenechal osamotené. Podporoval ho a viedol pomocou početných listov. Po návrate sa musel vysporiadať s odpadlíkmi, a so schizmou, rozkolom feliciánov a novaciánov, ktorí znovuprijatie tých, ktorí sa viery vzdali,  odmietali.

Cyprián konal v súlade s cirkvou v Ríme a pápežom Kornéliom. Synoda v Kartágu z roku 251 stanovovala podmienky uzmiernenia i znovuprijatia odpadlíkov. Od roku 255 sa Cyprián dostal do konfliktu s pápežom Štefanom I. pri otázke platnosti krstu heretikov. Tri koncily v Kartágu (255, 256, 1.9.256) potvrdili tradičný postoj africkej cirkvi, ktorá popierala platnosť takýchto krstov, s odôvodnením, že heretici nevlastnia milosť, ani Svätého Ducha, ako by potom mohli oboje udeliť? Zrejme sa tu u Cypriána ukázal montanistický vplyv jeho „učiteľa“ Tertulliána.

Proti tomuto názoru sa postavil pápež Štefan s tradíciou Rímskej cirkvi, ktorá krst heretikov uznáva. Cypriána podporil Firmilianos z kappadóckej Cézarei a hrozilo, že dôjde ku schizme. No intervenciou Dionýza z Alexandrie u pápeža Štefana sa predišlo rozkolu. Keď za cisára Valeriána opäť došlo k prenasledovaniu, Cypriána vyhnali do Curubis, potom ho previedli späť do Kartága, odsúdili a 14. septembra 258 popravili. Cyprián je autorom početných teologických spisov, najmä v oblasti ekleziológie, teda náuky o Cirkvi.

 

(Odchod do večnosti nášho otca svätého Jána Zlatoústeho, konštantínopolského arcibiskupa)

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“.

Ján Zlatoústy ako kazateľ v chráme biskupa Maletia dosiahol strhujúcim slovom jedinečné hlboké pastoračné pôsobenie, ktoré mu v nasledujúcich generáciách prinieslo nehynúcu úctu.

Po smrti konštantínopolského biskupa Nektária  sa Ján dostal na biskupský stolec hlavného mesta ríše. Ako biskup  rozvinul horlivú pastoračnú činnosť. Početným Gótom v hlavnom meste daroval chrám  a klerikov, ktorí  kázali v ich rodnom jazyku. Pre chorých a chudobných dal vybudovať hospice a nemocnice  a staral sa o misie v Trácii a ďalekej Fenícii.

Keď v  luxuse žijúcej vrstve pripomenul jej povinnosti, zmenila sa počiatočná priazeň uznávanému kazateľovi na  odpor voči nemu. Pobúrenie z dvora riadila cisárovná  Eudokia s niekoľkými biskupmi na čele s Teofilom z Alexandrie a  viedlo v roku 403 na takzvanej Synode pri dube k zosadeniu Jána z biskupského stolca. K nemu pridal cisár prvé Jánovo vyhnanstvo. Nešťastie v cisárskom paláci dalo síce podnet k okamžitému odvolaniu, no opätovnými intrigami po dvoch mesiacoch Jánovi odporcovia dosiahli,  že ho konečne vyhnali do mesta Kukusus na arménskej hranici. Tu žil tri roky a  svojimi listami posilňoval jemu verných členov cirkevnej obce. Preto jeho nepriatelia podnietili  cisára,  aby ho prikázal väzniť prísnejšie v meste Pityus pri Čiernom mori. Počas cesty tam Ján Zlatoústy podľahol vyčerpaniu  a pri meste Komana  14. septembra 407  zomrel.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava