Napísal 14. decembra 2021

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätých mučeníkov Tyrsa, Leukia, Filemona, Apollónia a Kallinika. Mená Tyrsos a Leukios majú latinský pôvod. Tyrsos znamená „steblo“ a Leukios „levov kôl“.  Mená Filemon, Kallinik a Apollónios majú grécky pôvod. Filemon znamená „priateľský“, Kallinik znamená „dobrý víťaz“ a Apollónios „zasvätený gréckemu bohovi svetla, Apollónovi“.

Nevieme presne, kedy svätý Tyrsos podstúpil mučenícku smrť. Životopis Symeona Metafrasta k nemu pridáva spoločníkov Leukia a Kallinika a ich mučeníctvo lokalizuje do Nikomédie (v súčasnosti turecké mesto Ízmit) v čase vlády cisára Décia, okolo roku 250.

Rovnako legendárna, druhá verzia životopisu toho istého autora, pridáva ďalších spoločníkov umučenia – Filemona a Apollónia – a ich mučeníctvo umiestňuje do rímskeho mesta Antinopolis v Egypte, za čias vlády cisára Diokleciána okolo roku 303.

Rímske martyrológium spomína dnešných svätcov 28. januára.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa Lexikon für Theologie und Kirche spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci